19. juni 2018 - 16:50LMFK-bladet 

LMFK-bladet er et fælles medlemsblad for Matematik-, Fysik- og Kemilærerforeningen. Medlemmerne af ovennævnte foreninger underviser på de gymnasiale uddannelser og HF-kurser.

 

Ansvarshavende redaktør

Niels Elbrønd Hansen
Gentoftegade 55A, 1. th.
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 50 41
Mail: elbroend @ gmail.com