Her er du: > Kurser > Kemikurser
 

NF efter reformen  

Print

Tidspunkt:Mandag d. 5. marts 2018, 10:00 - tirsdag d. 6. marts, 16:00
Sted:Hotel Lautrup Park
Ballerup
Pris:3.500,- kr.
Tilmeldingsfrist:Torsdag 18. januar 2018
Deltagerantal:Overtegnet, men du kan blive tilmeldt venteliste
Arrangør:FaDB,Geografilærerforeningen og Kemilærerforeningen

 

Indhold

Kurset vil indeholde forskellige temaer vedrørende undervisning i naturvidenskabelig faggruppe (NF) med indførelsen af reformen i 2017. Med afsæt i lærerplanens indhold vil kurset omhandle emner som fællesfaglige forløb, den interne og den eksterne prøve, inspiration til det eksperimenelle arbejde og planlægning af undervisningen i løbet af året. Programpunkterne vil afholdes som fælles oplæg med diskussion samt workshops, hvor der vil kunne arbejdes med konkrete temaer.

Kurset afholdes som afslutning på et udviklingsprojekt, støttet af UVM, hvor projektdeltagerne bl.a. har arbejedet med fællesfaglige forløb om emner som regnskov, klima og plastik. Endvidere har planlægningen af undervisning og afholdelse af eksamen været fokus i udviklingsarbejdet.

Program

Mandag
Kl. 09:30 - 10:00 Ankomst og kaffe
 
Kl. 10:00 - 10:15 Velkomst og introduktion til kurset
Kurset tager afsæt i den nye gymnasiereform og de forandringer det fører til i faget. Der er en kort præsentation af kursets indhold.
 
Kl. 10:15 - 11:00 Årshjul - hvordan kan det gøres?
Med afsæt i forskellige eksempler på årshjul, drøftes længde og placering af fællesfaglige temaer, projektarbejdsforløb, samt placering af interne prøve. Hvad fungerer bedst og hvad er praktisk muligt?
 
Kl. 11:00 - 12:30 Fagkonsulenterne
Efter et oplæg fra fagkonsulenterne vil der være mulighed for at stille spørgsmål til videre drøftelse. Tilstede er en eller to af fagkonsulenterne: Geografi - Lars Andersen, biologi - Ole Fristed Kunnerup og for kemi Mette Mette Malmqvist.
 
Kl. 12:30 - 13:30 Frokost
 
Kl. 13:30 - 15:00 Det fællesfaglige forløb
Der præsenteres afprøvede forløb samt en skabelon til at udarbejde fællesfaglige forløb.
Der arbejdes i mindre grupper med videreudvikling af præsenterede forløb eller udvikling af nye. Vi afslutter med en kort præsentation af de forskellige forslag.
 
Kl. 15:00 - 15:15 Kaffepause
 
Kl. 15:15 - 16:45 Interne prøve
Hvordan sikres, at vi tilgodeser alle tre fag både fællesfagligt og enkelt fagligt? Hvilke dilemmaer kan opleves med den nye prøvereform, hvor vi skal være censorer for kolleger på egen skole?
Eksempler på gode problemstillinger.
Gennem cases og fælles diskussion vender vi temaer omkring den interne prøve.
 
Kl. 16:45 - 18:00 Del og byt
Kursisterne deler og bytter de bedste idéer og fif.
 
Kl. 18:00 - 18:30 Pause
 
Kl. 18:30 - 20:00 Middag
 
Kl. 20:15 - 21:15 Et nyt perspektiv på naturvidenskabelige emner
Aftenens tema vil være at undersøge i hvor høj grad en humanistisk tilgang kan skabe fornyet motivation til at dykke ned i naturvidenskabelige problemstillinger.
 
Tirsdag
Kl. 07:00 - 09:00 Morgenmad
 
Kl. 09:00 - 10:30 Den eksterne prøve
Der præsenteres eksempler på eksamensspørgsmål, hvorefter kursisterne formulerer egne spørgsmål i forlængelse af arbejdet med forløb. Der tages afsæt i, hvad står der i læreplanen om den eksterne eksamen, og hvordan disse krav håndteres.
Kursisterne deles efter fag.
 
Kl. 10:30 - 12:30 Innovation i undervisningen: Fra farvede post-its til værdi for andre
v/Helle Meibom Færgemann
Der er efterhånden mange bud på modeller, værktøjer og teknikker til at undervise i - og med innovation og de beslægtede felter kreativitet og entreprenørskab.
"Værdiskabelse for andre" er et nutidigt bud på et mål inden for dette kompetenceområde, men hvilke tilgange, metoder og værktøjer kan understøtte det og hvordan spiller det sammen med gymnasieskolens kernefagligheder og andre tværfaglige områder?
Arbejdsformen er dels oplæg, dels workshop.
 
Kl. 12:30 - 13:30 Frokost
 
Kl. 13:30 - 15:00 Det eksperimentelle arbejde i NF - kogebog og design
Det er ekpliciteret i læreplanen, at "elevernes eget praktiske arbejde udgør mindst 45 timer af undervisningstiden, ligeligt fordelt mellem biologi, geografi og kemi". Desuden er det eksperimentelle centralt i den særfaglige eksamen. Det stiller krav om, at det eksperimentelle, feltarbejde og andet empiribaseret er central i undervisningen.
Kursisterne deles efter fag.
 
Kl. 15:00 - 15:15 Kaffe
 
Kl. 15:30 - 16:00 Afslutning og evaluering
En fælles afslutning og evaluering af kurset.
 
Kl. 16:00 Tak for denne gang og afgang


Kontakt

Johanne Jensen, johanne.jensen1@skolekom.dk

Svend Erik Nielsen, alrune@post.tele.dk

 

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk