Her er du: > Foreningerne > Fysiklærerforeningen > Generalforsamling
 

Generalforsamling 2017 

Print

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Traditionen tro afholdes fysiklærerforeningens generalforsamling i forbindelse med årskurset.

 

Der afholdes ordinær generalforsamling i Fysiklærerforeningen

 

torsdag d. 9. november 2017 kl. 17:00

Hotel Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Valg af 3 styrelsesmedlemmer
  6. Valg af en suppleant
  7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
  8. Indkomne forslag
  9. Det fremtidige arbejde
  10. Eventuelt

 

Forslag til kandidater samt forslag til punkter, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde  skriftligt senest 28 dage før generalforsamlingen.

 

Kandidater og forslag til punkter på dagsordenen vil senest 14 dage før generalforsamlingen blive offentliggjort her på siden.

 

1. oktober 2017

 

 

Ad. 4

Styrelsen foreslår uændrede kontingenter således, at der betales 100 kr. til Fysiklærerforeningen og 425 kr. til LMFK samarbejdet. Er man medlem af flere foreninger, betales kun ét kontingent til LMFK. For pensionister er de tilsvarende beløb 25 kr. og 200 kr.

Ad. 5

Michael Agermose Jensen, Christianshavns gymnasium, Jon Gaarsmand, Rødkilde Gymnasium, Dorthe Agerkvist, Herlev Gymnasium og HF og Mathias Egholm, Odder Gymnasium er ikke på valg.

Styrelsen forslår genvalg af:

Michael Langgård Olesen, Vordingborg Gymnasium og HF.

Styrelsen foreslår nyvalg af:

Birgitte Merci Lund, Vejle Tekniske Gymnasium samt

Jacob Broe, Aalborg Katedralskole.

Ad. 6

Styrelsen foreslår nyvalg af:

Jens Bang-Jensen, Sct. Knuds gymnasium.

Ad 7

Styrelsen foreslår at Karsten Refsgaard, Vejen Gymnasium og HF og Kim Vedel Pedersen, Nørre Gymnasium genvælges som revisorer samt genvalg af Niels Ivar Winstrup Nielsen, Risskov Gymnasium som suppleant.

 

På styrelsens vegne

Michael Agermose Jensen

25. oktober 2017

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk