Her er du: > Foreningerne > Fysiklærerforeningen > Generalforsamling
 

Generalforsamling 2018 

Print

Traditionen tro afholdes fysiklærerforeningens generalforsamling i forbindelse med årskurset.

 

Der afholdes ordinær generalforsamling i Fysiklærerforeningen

 

torsdag d. 22. november 2018 kl. 17:00 på

Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Valg af formand
  6. Valg af tre styrelsesmedlemmer
  7. Valg af en suppleant
  8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
  9. Eventuelt

 

Forslag til kandidater samt forslag til punkter, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde  skriftligt senest 28 dage før generalforsamlingen.

 

Kandidater og forslag til punkter på dagsordenen vil senest 14 dage før generalforsamlingen blive offentliggjort her på siden.

 

opdateret 27. juni 2018

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk