24. september 2021 - 05:37Matematiklærerforeningens spørgeskemaundersøgelse 

Af bestyrelsen for Matematiklærerforeningen

Matematiklærerforeningens spørgeskemaundersøgelse er blevet igangsat som følge af det nye læreplansudkast fra marts 2021. Bestyrelsen har ønsket at få uddybet holdningerne til nogle af de ændringer, som udkastet har i forhold til 2017-læreplanen. Undersøgelsen skal ses som en temperaturmåling på medlemmernes holdning, og vi håber den samtidig kan nuancere debatten.

Linket til spørgeskemaet blev sendt ud til medlemmerne i vores medlemsliste, men da mange medlemmer ikke har opdateret deres emailadresser, valgte vi også at lægge et link ud på Matematiklærerforeningens egen Facebook-side samt skrive det som en nyhed på www.mat.dk

I alt blev der indsendt 568 svar. Følgende svar er blevet frasorteret og med følgende begrundelse:

16 besvarelser er sorteret fra, da de angav, at de ikke var medlem af foreningen (bemærk her at vi har ønsket medlemmernes holdning). Herudover var der 12 dubletter. I 6 af tilfældene var man af forskellige grunde kommet til at indsende 2 svar. I de resterende 6 tilfælde kunne vi konstatere misbrug af folks navne, skole og emailadresse, hvor der altså er blevet sendt falske svar ind i andres navn. Matematiklærerforeningen har været i kontakt med personerne på listen og fået udpeget det korrekte svar.

Vi kan ikke udelukke, at der er flere falske svar med i undersøgelsen. Men da undersøgelsen omfatter ca. ⅓ del af alle medlemmer, regner vi med, at der højst er 10-15 falske svar, udover dem vi har fundet. Der er et 1:1 sammenfald mellem dem, der har fået lavet falske svar, og det såkaldte “bekymringsbrev fra Rysensteen Gymnasium”. Det lader ikke til, at man har forsøgt at sabotere undersøgelsen ved at tage tilfældige lærere og deres emailadresse fra hele Danmark. Men det vides ikke med sikkerhed. 

Endelig har vi fjernet 20 svar, hvor man har tilkendegivet at være medlem, men hvor respondenterne ikke var at finde i vores medlemskartotek. En del af lærerne her kunne genkendes som matematiklærere i gymnasieskolen, men hvor nogle havde en forkert email, og andre figurerede slet ikke på den anførte skoles liste over ansatte, når man søgte på den oplyste skole. Vi må nok konstatere, at disse svar også har været falske.

Så alt i alt er 48 svar blevet frasorteret herunder respondenter, der har svaret ”ikke medlem”.

Vi har overvejet at lade undersøgelsen falde helt. Dels på grund af misbruget, som ikke bare er ærgerligt, men for nogle falske svars vedkommende også er ulovligt. Men også fordi, der har været kritik af undersøgelsen på forskellige områder, som f.eks. at vi mangler at spørge ind til GSK, og at nogle af spørgsmålene ikke har været neutrale. Vi mener dog at undersøgelsen stadig kan have en værdi, og synes ikke at mange medlemmers arbejde skal gå til spilde, fordi nogle forsøger at påvirke undersøgelsens resultat. Så vi har gennemlæst alle kommentarer og takker for dem alle.

Vi har i processen været påvirket af, at der måske ville komme et udkast til høring snart, og at vi faktisk ikke har haft tid til at drøfte de markante ændringer det nye læreplansudkast lægger op til med vores medlemmer og i et format, hvor vi kan få en ordentlig debat. Spørgeskemaer er ikke en god debatform, men de kan dog hjælpe til at nuancere billedet af folks holdninger.

I skrivende stund kendes det nye læreplansudkasts skæbne ikke. Ministeren har efter alt at dømme stillet arbejdet i bero, og vi tvivler på, at man fra politisk side har energi til at tage hul på diskussionen om matematik blandt 2017-reformens forligspartier på nuværende tidspunkt. Vi i bestyrelsen håber, at ministeriet vil bruge tiden til at få evalueret 2017-reformen, så større ændringer som set i udkastet til den nye læreplan kan bygge på grundige evalueringer.

Figurer der bygger på data kan ses HER

Data i anonymiseret form er tilgængelig HER