24. september 2021 - 04:30Forslag til læreplansændringer 

Forslag til læreplansændringer

Kære alle

I sidste uge blev der på FiP-kurser for HF og STX fremlagt udkast til nye læreplaner gældende fra august 2021. Vores fagkonsulent har på FiP opfordret til at faggrupper eller enkeltpersoner kan skrive senest 12. marts med kommentarer til læreplanerne.

Hvis ikke man har set udkastene, kan de hentes på mat.dk ved at klikke Her:

STX  HF

God læselyst.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

---Jeanette Marie Axelsen