19. oktober 2021 - 23:47



29. april - Artikel om sammenhængen mellem folkeskolematematik og gymnasieskolen 

Formanden er blevet interviewet til en artikel om den manglende sammenhæng mellem folkeskolekarakterer og gymnasiekarakterer i matematik. Een af de interessante pointer i ministeriets egen rapport om overgangsproblemer nævner, at der umiddelbart ingen sammenhæng er melem afgangskarakter og studentereksamen på B-niveau. Det udhuler netop argumentet for at indføre karakterkravet på 4 som en form for pejling om hvordan eleven vil præstere i gymnasiet.

Du kan læse artiklen her: LINK