Her er du: > Foreningerne > Matematiklærerforeningen > Generalforsamling
 

Generalforsamling 2019 i Matematiklærerforeningen 

Print

Årskursus 2019 i samarbejde med Aalborg Universitet

Der afholdes ordinær generalforsamling i Matematiklærerforeningen

Torsdag den 24. oktober kl. 15-16

Aalborg Universitet, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om styrelsens virksomhed
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af to styrelsesmedlemmer samt to suppleanter
  7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
  8. Eventuelt

 

Ad 4.

Styrelsen indstiller et uændret kontingent på 100,- kr. til Matematiklærerforeningen. Til LMFK-samarbejdet indstilles et ændret kontingent på 475,- kr., dvs. en stigning på 50,- kr. Er man medlem af flere af de tre foreninger i LMFK-samarbejdet, betales der stadig kun ét kontingent til LMFK.

 

Ad 6.

På valg som menigt medlem er Jan Agentoft Nielsen (Horsens Gymnasium), Mikkel Rønne (Gefion Gymnasium) og Rikke Anthon (HF og VUC København Syd).

På valg som suppleant er Martin Lyhne Hansen (Middelfart Gymnasium) samt Thomas Harvig Møller (Frederiksværk Gymnasium).

Alle ønsker genvalg, dog således, at Martin Lyhne Hansen stiller op som menigt medlem og Rikke Anthon som suppleant.

 

Ønsker man at stille op til bestyrelsen skal man indstille sit kandidatur senest torsdag den 26. september.

 

Ad 7.

Forslag til kandidater skal være formanden i hænde senest torsdag den 26. september 2019.

 

BEMÆRK:

Evt. forslag til pkt. 5-7 offentliggøres af styrelsen med endelig dagsorden på www.mat.dk senest torsdag den 10. oktober 2019.

 

På styrelsens vegne

Jeanette Marie Axelsen

 

 

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk