Her er du: > Foreningerne > Matematiklærerforeningen > Styrelse
 

Matematiklærerforeningens styrelse 

Print

Styrelsen består af følgende personer
(efter konstituerende møde d. 29. november 2018)

Du finder en beskrivelse af de enkelte arbejdsopgaver nederst på siden. 

Formand:

Jeanette Axelsen (Midtsjællands Gymnasier)
Arbejdsopgaver: LMFK-udvalget, Årskursusgruppen
Fag: Matematik og dansk
E-mail: 
ja@msg-gym.dk 

Næstformand:

Mikkel Rønne
Arbejdsopgaver: Kursusudvalg, Pædagogisk Samarbejdsudvalg, Fagligt Forum for Naturvidenskab, Nyhedsbrev
Fag: Matematik, fysik, russisk
E-mail: mikkel.r.roenne@gmail.com 

Kasserer:

Martin Lyhne Hansen (Rysensteen Gymnasium)
Arbejdsopgaver: Kasserer, LMFK-bladet, Dialogforum DTU, LMFK-bladet, Fagligt forum
Fag: Matematik, idræt og erhvervsøkonomi
E
-mail: martinlyhne@hotmail.com
 

Øvrige medlemmer:

Jan Agentoft (Horsens Gymnasium)
Arbejdsopgaver: Bogsalg, Kursusudvalg, Matematikkonkurrencer, 

Fag: Matematik og datalogi
E-mail: jn@horsensgym.dk

Christina Cæsarsen (Fjerritslev Gymnasium)
Arbejdsopgaver: Regionallederkontakt, Kursusudvalg, Dansk Center for Matematikkens Didaktik, Medlemsfordele, Årskursusgruppen
Fag: Matematik og fysik
E-mail: cc@fjerritslev-gym.dk

Ole Frehr (Nyborg Gymnasium)
Arbejdsopgaver: Forlagsdirektør, kursusudvalg, hjemmeside, Facebook, nyhedsbrev, HF-udvalg
Fag: Matematik og filosofi
E-mail: of@nyborg-gym.dk

Rikke Anthon (KBH Syd HF og VUC)
Arbejdsopgaver: DMUK, referent, HF-udvalg

Fag: Matematik
E-mail: ran@kbhsyd.dk

Suppleanter:

 

Thomas Møller Harvig (Frederiksværk Gymnasium og HF)
Arbejdsopgaver:
hjemmeside, Facebook,
Fag: Matematik og idræt
E-mail: tm@fvgh.dk

 

Beskrivelser af udvalgte arbejdsopgaver

Kursusudvalg
Kursusudvalget beskriver og planlægger udviklingsprojekter og kurser.

Fagligt forum for naturvidenskab
Et dialogforum med forskellige interessehavere, der drøfter undervisning i naturvidenskab og matematik på tværs af ungdomsuddannelserne.

LMFK-udvalg
Foreningen stiller med et medlem til det udvalg, der har ansvar for sekretariatet og driften af dette.

Regionallederkontakt
Et medlem af styrelsen holder kontakten med foreningens 5 regionalledere og sørger for koordination af de årlige regionalkurser.

Matematikkonkurrencer
Et medlem sørger for at holde kontakten til folkene bag de to konkurrencer Georg Mohr og A-lympiade.

Fagligt Forum for Matematik
Fagligt forum er sparringspartnere for den siddende fagkonsulent i matematik. Forummet drøfter matematikundervisningen i de gymnasiale uddannelser.

Pædagogisk Samarbejdsudvalg (PS)
Et udvalg under GL, hvor de faglige foreningers arbejde og politiske strategier diskuteres. 

Dansk MatematikUndervisningsKommission (DMUK)
Et forum med repræsentanter fra alle uddannelser med matematikindhold. Forummet fremmer initiativer til matematikundervisning, både forskningsbaserede og internationalt inspirerede.

Forum for matematikkens didaktik
Forummet beskæftiger sig med matematikkens didaktik på alle uddannelsesniveauer.

Dialogforum på Aarhus Universitet
Forummet beskæftiger sig med regional efteruddannelse, faglig udvikling samt overgangen fra gymnasiale uddannelser til universitet.


 

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk