Her er du: > Kurser > Fysikkurser
 

Fysiklærerforeningens Årskursus 

Print

Tidspunkt:Torsdag d. 25. november 2021, 09:00 - fredag d. 26. november, 15:30
Sted:Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
Pris:Priser afhænger af hvorledes man tilmelder sig og er for medlemmer/ ikke medlem

• deltager i hele programmet (4400 kr)
• deltager begge dage, men uden overnatning, inkl. festmiddag (3850kr)
• deltager kun torsdag, inkl. festmiddag, uden overnatning (2800kr)
• deltager kun i generalforsamlingen (0kr)

Priser for ikke medlemmer er henholdsvis 4900kr, 4350kr og 3300kr.
Tilmeldingsfrist:Fredag 1. oktober 2021
Deltagerantal:Begrænset deltagerantal
Arrangør:Fysiklærerforeningen

 

Kom til Fysiklærerforeningens Årskursus!

På Årskurset netværker du med dine kolleger, hører oplæg og deltager i workshops. Om aftenen er der festmiddag og hygge.
I år har fysiklærerforeningen 100 års jubilæum og det fejrer vi med et brag af et program og ekstra pladser!

Kurset afholdes på Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart, den 25. og 26. november 2021.

Fysiklærerforeningens generalforsamling afholdes i forbindelse med Årskurset - se dagsorden m.m. https://lmfk.dk/index.phtml?sek_id=208

Program: 

Tidspunkt

Aktivitet

Torsdag 25/11

 

9.00-09.50

Ankomst og morgenkaffe, frugt mm.

9.50-10.00

Velkomst

10.00-11.00

Eksperimentets rolle i fysikundervisningen på DTU

Kristoffer Haldrup, DTU fysik

11.00-12.00

Rumfysik

Steen Eiler Jørgensen, Talentambassadør ved Science Talenter og medforfatter til “Fysik i rummet - raketter, satellitter og jordobservation”, Fysikforlaget 2021.

12.00

Frokost

13.00-15.00

Workshops:

Videoer i fysik v. Rasmus Najbjerg

Kalundborg Gymnasium

Metrologi med arduino v. Søren Kynde og Jacob Larsen, DFM (Danmarks Nationale Metrologiinstitut)

Programmering og simulering på HTX v. Mirsad Kadribasic, Aarhus Tech

15.00

Pause

15.30-16.30

Fysik A (STX: Gert Hansen  og HTX: Peter Gross sideløbende)

Workshop: Løgnedetektor  v. Jon Gaarsmand

16.30-17.30

Foredrag: Anja Andersen om Naturvidenskabens ABC og julekalender

17.30-18.30

Generalforsamling i fysiklærerforeningen

19.00-21.00

Festmiddag og kollegial hygge

Fredag 26/11

 

9.00

Oplæg: Problemorienteret undervisning i Fysik C v. Philip Kruse Jakobsen, Silkeborg Gymnasium

Workshop: Eksperimenter simpelt og sjovt v. Martin Frøling Jensen

Workshop: Raketter v. Kasper Solberg

10.00

Hvordan organiseres fysiklærernes efteruddannelse? Oplæg v. Bente Guldbrandsen, Senior Project Manager at Novo Nordisk Foundation

 

Workshop: Eksperimenter simpelt og sjovt v. Martin Frøling Jensen
Workshop: Raketter v. Kasper Solberg

11.00

Om Informations podcast serie: Vi fortæller naturvidenskaben forfra, v. Mads Toudal Frandsen, SDU

12.00

Frokost

13.00

Postersession

14.00

Corona modellering ved Mathias Heltberg, NBI

15.00

Afrunding og evaluering

 

Oplægsholdere - abstracts

Kristoffer Haldrup, DTU + en mere fra DTU

Titel: ” Eksperimentets rolle i Fysik1-undervisningen på DTU”

Beskrivelse: De fleste Fysikere er enige om, at eksperimenter/praktiske øvelser er en glimrende og nødvendig del af undervisningen i Fysik på gymnasie- såvel som på universitets-niveau. I dette foredrag vil vi diskutere dels om det nu virkelig også er rigtigt, at eksperimenter er en god idé, samt vores arbejde med og tanker bag at indføre eksperimenter som en integreret del af undervisningen i introducerende Fysik (”Fysik 1”) på DTU. Vi vil også komme ind på nogle af de udfordringer der er i forhold til eksperimenter for 500-1000 studerende per semester, samt vores arbejde med kvantitativt at evaluere hvad de studerende faktisk lærer af denne form for undervisnings-aktivitet.

 

Rasmus Najbjerg, Kalundborg Gymnasium

Videoer i fysikundervisningen - workshop
I denne workshop kan man lære, hvordan man kan anvende videoer i sin undervisning, enten som lektie eller som en opgave til eleverne. Der er en række fordele ved at bruge videoer som lektie. Bl.a. kan det give eleverne god mulighed for at møde velforberedte til timen samt styrke deres motivation og forståelse af stoffet. Man kan også lade eleverne producere deres egne videoer. Dette kan træne mundtligheden under tryggere forhold end at tale foran resten af klassen samt træne elevernes kreativitet. Sidst i workshoppen er der afsat tid til, at man selv kan producere sine egne videoer, så man lærer værktøjerne godt at kende, enten til sine egne videoer eller til at hjælpe eleverne, når de selv skal lave videoer.

Steen Eiler Jørgensen, ScienceTalenter
Titel: “Flight computer og satellitbilleder”

I dette oplæg vil du blive præsenteret for konstruktionen af en flight computer til styring af raketter. Derudover skal vi se på, hvordan man modtager vejrbilleder fra satellitter og SSTV-billeder fra ISS.

Mirsad Kadribasic, Aarhus Tech

Workshop: Introduktion til programmering og fysik simulering

  • Introduktion til programmering (Alle kan være med. Vi går ud fra at man ikke kan programmere)

  • Position, hastighed og acceleration. Vi laver program som kan simulere position, hastighed og acceleration i 1 dimension

  • 2. Newtons lov.  Vi simulerer kraft, masse og acceleration.

  • Hvis vi får tid kan vi arbejde videre med: Gnidnings kraft, frit fald, luftmodstand, skråkast, energi

  • Det bliver JavaScript p5js framework. Det eneste vi har brug for er google Chrome browser.  Se https://p5js.org/

 

Martin Frøling Jensen, Næstved Gymnasium

Workshop: Eksperimenter - simpelt og sjovt

Mange klassiske fysikforsøg kan vinkles, så man kan styre fri af det støvede image, som fysik desværre har blandt nogle elever. Vi vil i denne workshop kigge på tre-fire forsøg, frugtbatteriet, luftmodstand på muffinforme, måling af fjederkonstant og det skrå kast (med forbehold for ændringer hvis jeg får et genialt indfald), og give dem et twist, som erfaringsmæssigt gør dem lidt mere "brugervenlige". Naturligvis uden at gå på kompromis med det faglige indhold

 

Mathias Luidor Heltberg, Niels Bohr Institutet

Titel: “Coronamodellering”

Modellering af smittespredning har været et yderst vigtigt element i reguleringen af samfundet på alle niveauer.

I dette oplæg starter vi ud med at gennemgå hvordan man simplest modellerer smittespredning ud fra SIR modeller og hvilke antagelser der ligger bag sådanne modeller. Derfra introducerer vi en agentbaseret model, og gennemgår hvorledes man kan analysere heterogene aspekter ved smittespredningen. Til sidst ser vi på en hvordan man kan estimere effekten af f.eks. forsamlinger og om hvordan nye mutationer kan medtages og studeres i en agent-baseret model og hvordan dette kan forbedre værktøjskassen til at behandle fremtidige pandemier.

 

Bente Guldbrandsen, Senior Project Manager, Novo Nordisk Fonden, tidligere fysiklærer i gymnasiet, (oplægget repræsenterer egne holdninger)

Titel: Hvordan organiseres fysiklærernes efteruddannelse?

Hvilke kriterier kan opsættes for god efteruddannelse? Hvordan er efteruddannelsestraditioner ændret over tid, og hvilken udvikling ses helt aktuelt? Hvem tager beslutning om behov, indhold og efterspørgsel? Der arbejdes på mange niveauer med strategisk udvikling af undervisningen i de naturvidenskabelige fag. Dette oplæg lægger op til debat, om elementer i den strategiske udvikling kan presse kursusudviklingen i regi af de faglige foreninger og begrænse gymnasielærernes autonomi og fagprofessionalitet.

Oplægget er baseret på Bente Guldbrandsens masterafhandling med titlen ”Er der nogen, som har spurgt en fysiklærer? Om organiseringen af efteruddannelse i folkeskolen og gymnasiet”. Afhandlingen kan downloades på hjemmesiden for Master i scienceundervisning ved Institut for Naturfagene Didaktik: https://www.ind.ku.dk/misu/masterafhandlinger/

 

Søren R Kynde og Jacob Larsen, Dansk Nationale Metrologiinstitut

Titel: Workshop om Arduino-baseret undervisning i elektriske sensorer

Vi indleder workshoppen med en kort gennemgang af Arduinoen og hvordan man programmerer den. Herefter skal deltagerne selv i gang med at bygge et fotometer, og efterfølgende bruge fotometeret til at bestemme koncentrationen af et farvestof ved hjælp af Lambert Beers lov. Undervejs kommer vi til at diskutere og kvantificere usikkerheden af vores målinger. Vi vil også give andre spændende eksempler på elektriske sensorer, som kan bruges tværfagligt og indgå i det obligatoriske kernestof for fysikundervisningen på STX.

 

Philip Kruse Jakobsen, Silkeborg Gymnasium

Titel: Problemorienteret undervisning i Fysik C

Mit oplæg tager udgangspunkt i en præsentation af nogle af de udfordringer man kan stå overfor som underviser i fysik c. Dernæst præsenteres en didaktisk ramme for hvorledes man kan undervise problemorienteret i fysik. Endelig gives praktiske eksempler på materialer og forløb fra min egen undervisning. Der vil være tale om en inddragende oplægsform.

 

Når vi har overblik over tilmeldingerne, sender vi en mail til dig med mulighed for at vælge workshops.

Vi opfordrer også til, at du bidrager til postersession med små og store ideer og projekter, du vil dele med dine kolleger. Bidrag til postersession belønnes med en vingave.

 

 
LMFK-sekretariatetToldboden 3, 2. sal D188800 ViborgTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@sekr.dk