Her er du: > Kurser > Matematikkurser
 

Gruppedelprøve i matematik på STX og HF 

Print

Tidspunkt:Torsdag d. 15. marts 2018, 10:00 - 16:00
Sted:Mulernes Legatskole
Gillestedvej 11
5240 Odense NØ
Pris:1.350,- kr.
Tilmeldingsfrist:Mandag 5. marts 2018
Arrangør:Matematiklærerforeningen i samarbejde med
Bodil Bruun, fagkonsulent i matematik på STX og HF

 

Indhold

Den mundtlige eksamen i matematik på C- og B-niveau er med reformen ændret på bøde HF og STX. Prøven er nu todelt: Første del er en gruppedel, hvor eleverne arbejder med en mere anvendelsesorienteret problemstilling og anden del er en individuel prøve, som vi kender det.

En arbejdsgruppe nedsat af Matematiklærerforeningen i samarbejde med fagkonsulent Bodil Bruun har udarbejdet en række eksempler på problemstillinger til gruppedelprøven, som kan anvendes på C- og B-niveau. Det er denne arbejdsgruppe, som står for afviklingen af kurset.

På kurset fokuseres på det nye element, gruppedelprøven, hvor bl.a. følgende elementer vil indgå:

 • Præsentation af arbejdsgruppens forslag til problemstillinger
   
 • Principper for udarbejdelse af problemstillinger
   
 • Inddragelse af matematikprogram under gruppedelsprøven, f.eks. til eksperimenter
   
 • Praktiske forhold ved afvikling af selve prøven, herunder eksaminators og censors rolle og strategier for vurdering af den enkelte elevs præstation
   
 • Eksempler på, hvordan elever/kursister i den daglige undervisning kan træne frem mod gruppedelprøven
   
 • Udveksle idéer til og udarbejde nye problemstillinger

Kurset vil bestå af en vekselvirkning mellem korte oplæg og efterfølgende workshops, hvor deltagerne får mulighed for at arbejde konkret med problemstillinger.

Da der også arbejdes med egne problemstillinger på kurset, vil det være en fordel, hvis flere lærere fra samme skole deltager i kurset.

Forberedelse

Deltagerne bedes medbringe computer, og der må påregnes en mindre forberedelse til kurset, som meldes ud i god tid før kursusstart.

Kontakt

Jes S. Jørgensen, jes.sixtus@skolekom.dk

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk