Regionalkursus i matematik, region 5 - AFLYST - Matematikkurser - LMFK 
17. august 2018 - 09:22Regionalkursus i matematik, region 5 - AFLYST 


Tidspunkt:Torsdag d. 18. januar 2018, 09:30 - 15:30
Sted:Mulernes Legatskole
Gillestedvej 11
5240 Odense NV
Pris:900,- kr.
Tilmeldingsfrist:Fredag 12. januar 2018
Arrangør:Matematiklærerforeningen

 

Kurset er desværre aflyst pga for få tilmeldinger.

 

Formål

Dels at give faglig inspiration til undervisningen og dels at give orientering om såvel formelle som uformelle tiltag til at styrke matematikundervisningen.

Indhold

Programmet for dagen vil i store træk være følgende:

Kl. 09:30 - 10:00 Ankomst, morgenbrød, kaffe/the og velkomst.
 
Kl. 10:00 - 10:30 Nyt fra Matematikstyrelsen.
 
Kl. 10:30 - 12:00 Nyt fra fagkonsulent Bodil Bruun
 
Kl. 12:10 - 13:00 Frokost
 
Kl. 13:00 - 14:00 Foredrag om Matematik, droner og græskar
v/Henrik Skov Midtiby
 
Kl. 14:00 - 14:15 Kaffe og kage
 
Kl. 14:15 - 15:15 Erfaringsudveksling: Erfaring med projekter i matematik og erfaring med det "gode undervisningsforløb". Set i lyset af de nye eksamensformer, er det relevant at dele erfaringer med gode projektforløb i den daglige undervisning.
Kursusdeltagerne bedes hver især medbringe et eksempel på et godt projekt og/eller en god aktivitet de har gennemført med succes.
 
Kl. 15:15 - 15:30 Afrunding og opsamling

 

Foredrag om Matematik, Droner og græskar.
v/Henrik Skov Midtiby

En yderst effektiv metode til at automatisere en lang række forskellige processer er ved at bruge matematiske algoritmer til at genkende mønstre i billeder. Vi kender det f.eks. fra ansigtsgenkendelse på telefonen, diagnosticering på baggrund af forskellige scanninger, overvågning og som her i oplægget til optælling fra luften.

At tælle græskar i et enkelt billede fra en drone, kræver ikke særligt avanceret matematik. I oplægget vil vi se nærmere på hvordan man kan finde objekter med en karakteristisk farve i et billede. For at komme fra et antal græskar orange pletter i et billede, til et præcist bud på antal græskar i billedet, skal vi derefter se hvordan man afgør om to eller flere græskar ligger op ad hinanden. Til sidst ser vi på hvad man kan gøre med positionsdata på mere end 150000 græskar.

En overraskende rejse hvor man får brug for Euklidiske afstande såvel som andre afstandsmål, arealbestemmelse samt statistik til håndterer de store datamængder.

Henrik er Adjunkt på SDUs dronecenter og har i flere omgange lavet projekter målrettet gymnasiet.

Målgruppe

Matematiklærere på landets gymnasier

Kontakt

Janus Lylloff, janus.lylloff@skolekom.dk