Her er du: > Kurser > Matematikkurser
 

Regionalkursus i matematik, region 4 

Print

Tidspunkt:Onsdag d. 31. januar 2018, 10:00 - 16:00
Sted:Alssundgymnasiet
Sønderborg
Pris:900,- kr.
Tilmeldingsfrist:Søndag 21. januar 2018
Arrangør:Matematiklærerforeningen

 

Formål

Dels at give faglig inspiration til undervisningen og dels at give orientering om såvel formelle som uformelle tiltag til at styrke matematikundervisningen.

Indhold

Programmet for dagen vil i store træk være følgende:

Kl. 10:00 - 10:15 Morgenkaffe.
 
Kl. 10:15 - 12:00 Foredrag: "Diskret analyse - fra talfølger til integralregning"
v/Jan Agentoft Nielsen

Differential- og integralregningen er svær for vores elever. Det skyldes bl.a., at den introducerer mange nye begreber, at den kræver en forståelse af det abstrakte funktionsbegreb og at grænseværdibegrebet er svært.

Foredraget vil præsentere en tilgang, der tager udgangspunkt i noget helt konkret, nemlig talfølger. Uden notation og uden grænseværdier kan eleverne eksperimentere sig frem til de centrale idéer i differential- og integralregningen: Afledte følger angiver væksthastigheder og stamfølger angiver summer.

Tankegangen lader sig generalisere, så man til sidst står med alle de relevante regneregler og resultater om funktioner, vi kender fra den traditionelle tilgang.
 
Kl. 12:00 - 13:00 Frokost
 
Kl. 13:00 - 15:45 Nyt fra Matematiklærerforeningen.
Møde med fagkonsulent Bodil Bruun
 
Kl. 15:45 Afslutning
 

Målgruppe

Matematiklærere på landets gymnasier

Kontakt

Troels Todsen, troels.todsen@skolekom.dk

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk