Her er du: > Kurser > Matematikkurser
 

Regionalkursus i matematik, region 2 

Print

Tidspunkt:Onsdag d. 17. januar 2018, 10:00 - 16:00
Sted:Holstebro Gymnasium og HF
Døesvej 64
7500 Holstebro
Pris:900,- kr.
Tilmeldingsfrist:Tirsdag 9. januar 2018
Arrangør:Matematiklærerforeningen

 

Formål

Dels at give faglig inspiration til undervisningen og dels at give orientering om såvel formelle som uformelle tiltag til at styrke matematikundervisningen.

Indhold

Kl. 09:30 - 10:00 Ankomst. Kaffe, the og rundstykker.
 
Kl. 10:00 - 11:00 Foredrag: Fagligt samspil mellem matematik og samfundsfag
v/Mette Schack Karlsen, Holstebro Gymnasium og HF

Identitet og formål er forskellige for samfundsfag og matmatik. Vi ser på regression af det samme datasæt, men vægter noget forskelligt. Alligevel er det oplagt med tværfagligt samarbejde.

Med udgangspunkt i et DASG-udviklingsprojekt om fagligt samspil mellem matematik og samfundsfag præsenteres forslag og materiale til fælles forløb mellem de to fag. Mikroøkonomi er et eksempel på et emne, der giver mulighed for at beskæftige sig med centrale dele af begge fags læreplaner. I matematik trænes viden om variabelsammenhænge og løsning af simple problemer, samtidig med at matematikken aktualiseres. I samfundsfag trænes viden om markedsmekanismen og ideologier.
 
Kl. 11:00 - 12:00 Foredrag: Diskret analyse - fra talfølger til integralregning
v/Jan Agentoft Nielsen, Rødkilde Gymnasium

Differential- og integralregningen er svær for vores elever. det skyldes bl.a., at den introducerer mange nye begreber, at den kræver en forståelse af det abstrakte funktionsbegreb og at grænseværdibegrebet er svært.

Foredraget vil præsentere en tilgang, der tager udgangspunkt i noget helt konkret, nemlig talfølger. Uden notation og uden grænseværdier kan eleverne eksperimentere sig frem til de centrale idéer i differential- og integralregningen: Afledte følger angiver væksthastigheder og stamfølger angiver summer.

Tankegangen lader sig generalisere, så man til sidst står med alle de relevante regneregler og resultater om funktioner, vi kender fra den traditionelle tilgang.
 
Kl. 12:00 - 13:00 Frokost
 
Kl. 13:00 - 16:00 Nyt fra Matematiklærerforeningen
Møde med fagkonsulent Bodil Bruun

Målgruppe

Matematiklærere på landets gymnasier

Kontakt

Gitte Berg Jensen, gj@hogym.dk

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk