Regionalkursus i matematik, region 3 - AFLYST - Matematikkurser - LMFK 
17. august 2018 - 09:22Regionalkursus i matematik, region 3 - AFLYST 


Tidspunkt:Mandag d. 22. januar 2018, 09:00 - 15:00
Sted:Aarhus Katedralskole
Skolegyde 1 - 3
8000 Aarhus C
Pris:900,- kr.
Tilmeldingsfrist:Fredag 19. januar 2018
Arrangør:Matematiklærerforeningen

 

Kurset er desværre aflyst pga for få tilmeldinger.

Formål

Dels at give faglig inspiration til undervisningen og dels at give orientering om såvel formelle som uformelle tiltag til at styrke matematikundervisningen.

Indhold

Programmet for dagen vil i store træk være følgende:

Kl. 09:00 - 09:15 Morgenbrød, kaffe/the og velkomst
 
Kl. 09:15 - 11:30 Foredrag: "Uheld kommer sjældent alene, men ofte tre ad gangen" - nu bevist.
v/Andreas Basse-O'Connor
 
Kl. 11:30 - 12:15 Frokost
 
Kl. 12:15 - 13:30 Indlæg fra fagkonsulent Bodil Bruun
 
Kl. 13:30 - 13:50 Kaffe og kage og efterfølgende valg af regionalleder
 
Kl. 13:50 - 14:50 Indlæg fra matematikstyrelsen for LMFK
v/Jan Agentoft Nielsen
 
Kl. 14:50 - 15:00 Opsamling og afrunding
 

Foredrag: "Uheld kommer sjældent alene, men ofte tre ad gangen" nu bevist
v/Anders Basse-O'Connor

Dette foredrag har til formål at give indsigt i nogle fundamentale problemer indenfor sandsynlighedsregningen. Flere af disse problemer betegnes ofte som paradokser, på grund af, at de strider mod den intuition mange har når de bliver præsenteret for problemerne.
Vi vil især se på hvordan ekstra information ændrer sandsynligheder. Et eksempel vil vil betragte er følgende: "En kvinde har to børn. Hun bliver spurgt om hendes ene barn er en dreng der er født en tirsdag, hvortil hun svarer ja." Hvad er sandsynligheden for at hendes andet barn også er en dreng? To oplagte bud kunne være 1/3 eller 1/4, men ingen af disse bud er rigtige.
Til sidst vil vi give et matematisk bevis for det kendte udsagn "uheld kommer sjældent alene, men ofte tre ad gangen". Mere præcist vil vi vise at uheld kommer e=2.7183... ad gangen. Dette fænomen strider mod manges intuition om at uheld er ligeligt fordelt over tid, men vi vil se at resultatet derimod er en konsekvens af at uheld er ligeligt fordelt over tid.
Den sidste del af foredraget vil være lidt mere avanceret på grund af den ikke bygger på simpel kombinatorik, men beskæftiger sig med kontinuerte stokastiske variable. Foredraget er tænkt som en inspiration til undervisning i sandsynlighedsregning i gymnasiet og niveauet er lagt derefter.
 

Målgruppe

Matematiklærere på landets gymnasier

Kontakt

Jan Agentoft, jn@roedkilde-gym.dk