Her er du: > Kurser > Matematikkurser
 

Regionalkursus i matematik, region 1 

Print

Tidspunkt:Torsdag d. 1. februar 2018, 10:00 - 16:00
Sted:Aalborg Studenterkursus
På Sporet 4
9000 Aalborg
Pris:900,- kr.
Tilmeldingsfrist:Onsdag 31. januar 2018
Arrangør:Matematiklærerforeningen

 

Formål

Dels at give faglig inspiration til undervisningen og dels at give orientering om såvel formelle som uformelle tiltag til at styrke matematikundervisningen.

Indhold

Programmet for dagen vil i store træk være følgende:

Kl. 10:00 - 10:15 Morgenkaffe.
 
Kl. 10:15 - 12:00 Foredrag: "Diskret matematik - netværk og korteste vej"
v/Leif Kjær Jørgensen, Aalborg Universitet
Teori om netværk (også kaldet grafer) er et af de emner, der i forbindelse med den nye gymnasiereform kan behandles under temaet diskret matematik.
Veje (eller stier) er et centralt begreb i netværksteori.
Især korteste veje mellem to knuder.
Jeg vil blandt andet vise metoder (algoritmer) til at bestemme sådanne veje.
Desuden kan vi se på forskellige anvendelser. Også anvendelse i problemer, hvor man ikke umiddelbart forventer at netværk er relevante.
 
Kl. 12:00 - 13:00 Frokost
 
Kl. 13:00 - 15:45 Nyt fra Matematiklærerforeningen.
Møde med fagkonsulent Bodil Bruun
 
Kl. 15:45 Afslutning

Målgruppe

Matematiklærere på landets gymnasier

Kontakt

Rikke Bom Poulsen, rb@hj-gym.dk

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk