24. september 2021 - 05:56Matematik B konference (Kbh) 


Tidspunkt:Tirsdag d. 21. september 2021, 08:30 - 16:00
Sted:Gefion Gymnasium, Østervoldgade 10, 1350 København K
(Der er begrænset med parkering i området. Nærmeste station er Nørreport st.)
Vi mødes i lokale 2-10 (Auditorium på 2.sal).
Pris:1.350,- kr. (hver 3. deltager fra samme skole er gratis)
Tilmeldingsfrist:Fredag 10. september 2021
Arrangør:Matematiklærerforeningen

 

Velkommen til matematik B konferencen

Formålet med konference er at give lærere specielt på stx B idéer og inspiration til Matematik B på stx. Vi sigter på, at deltagerne skal kunne få konkrete materialer med hjem som kan bruges direkte i undervisningen og deles med kollegerne.

Der er stadig ledige pladser på kurset. Skriv til kontaktpersonen, hvis du ønsker tilmelding.

Program (ret til ændringer forbeholdes):

8.30 - 9.00 Kaffe, the, rundstykker
Tilmelding til workshops.
9.00 - 9.45 Velkommen og fællesforedrag.
Oplæg v. Thomas Schausen (Roskilde Gymnasium) om matematik B og samfundsfag.
10.00 - 11.00 Workshop W1 - W4 (Se nedenfor)
11.15 - 12.15 Workshop W1 - W4 (Se nedenfor)
12.15 - 13.00 Frokost
13.00 - 14.00 Workshop W5 - W8 (Se nedenfor)
14.00 - 14.15 Kaffe, the og kage
14.15 - 15.15 Workshop W5 - W8 (Se nedenfor)
15.30 - 16.00 Algebra og ligningsløsning på en alternativ / sjov måde

Tilmelding til workshops sker på dagen.


Workshop 1: Funktionsbegrebet i tre trin (v. Kasper)

Funktionsbegrebet er helt centralt, og differentialregning er måske det sværeste emne. Derfor er der brug for at introducere emnet opdelt i passende bidder. På workshoppen præsenteres en idé til en tre-trins-raket: Begreber - Beregninger - Beviser. Herunder en diskussion af hvordan digital hjælpemidler indgår positivt i de forskellige trin.


Workshop 2: Differentialregning (v. Jan)

En stor del af mat-B eleverne har svært ved differentialregning: De fleste lærer at differentiere polynomier, men få forstår, hvad der foregår under overfladen. I denne workshop udforsker vi forskellige alternative og mere elevvenlige veje til differentialregningen.


Workshop 3: Begrebsindlæring med brug af matematikprogram (v. Jes)

Eksempler på øvelser, hvor eleverne er med til at opstille sætninger mm ud fra deres egne eksperimenter. I øvelserne benyttes så vidt muligt en vekselvirkning mellem brug af matematikprogram samt papir og blyant.
Geogebra benyttes som eksempelprogram, men øvelserne kan nemt overføres til fx nSpire.
 

Workshop 4: Ansigtsgenkendelse / Det symmetriske ansigt.(v. Mikkel)

Undervisningsforløb, der lægger op til, at eleverne skal udvikle talstørrelser, som beskriver ansigtet. En undersøgende innovativ tilgang. Man kan komme ind på skalafaktor, afstande mellem punkter, afstand fra punkt til linje, præsentation af udvalgte parametre i grafer. Spændende perspektiv til moderne ansigtsgenkendelse.
Der skal bruges Geogebra til billedbehandling.


​Workshop 5: Matematikkens dag (v. Nils)

Siden 2009 har man i folkeskolerne afholdt Matematikkens Dag i uge 46, med afsæt i inspirationsmateriale udarbejdet af Danmarks Matematiklærerforening.
I 2021 er teamet “Forandringer”, og nu er der også mulighed for at gymnasieelever på alle landets gymnasier kan deltage, med udgivelsen af et inspirationshæfte lavet af undervisere fra HHX, HTX og STX/HF. Man kan vælge at lave Matematikkens Dag for en årgang eller hele skolen, som en aktivitet i forbindelse med opstart på studieretningen, som en studieretningsdag, eller andet. Man kan også vælge at bruge hæftet som inspiration til senere projekter.
I workshoppen fortæller jeg lidt om baggrunden for Matematikkens Dag i gymnasierne, og vi diskuterer nogle af projekterne.


Workshop 6: Vektorregning (v Jan)

Vi arbejder med en undersøgelsesbaseret tilgang til vektorregningen, der bruger vektorerne til at gøre eleverne klogere på de elementære regneregler med henblik på at styrke deres grundlæggende færdigheder ved at forstå (og ikke bare huske) regnereglerne.


​Workshop 7: Historisk matematik (v Mikkel)

Miniforløb med talsystemer (Ægyptisk, Babylonsk, Romersk). Perspektiv til det binære talsystem. Al-Khwarismi - 2.gradsligninger. Sammen med grafisk løsning af 2.gradsligningen.
Symbolsprog og det skrevne sprog.


​Workshop 8: Demokratiets matematik (v. Kasper)

Til november afholdes der kommunalvalg i Danmark. Et kommunevalg indeholder meget god matematik, fra vælgeren har sat sit kryds og til et nyt byråd er sammensat. På workshoppen gennemgås de forskellige aspekter af denne matematik, og der gives konkret inspiration til hvordan man kan arbejde med denne i matematik B, særligt i studieretninger med samfundsfag på A-niveau. Workshopholder er selv byrådsmedlem.

 

Covid-19

Vi følger gældende regler fra Sundhedsstyrelsen. Med begrænsning på deltagerantallet, vil tilmelding foregå efter "først-til-mølle" princippet.

Arbejdsgruppe

Jes Sixtus Jørgensen, Kasper Bjering Søby Jensen, Jan Agentoft Nielsen, Nils Byrial Andersen og Mikkel Rønne.

Kontakt

Mikkel Rønne, mikkel.r.roenne@gmail.com