Her er du: > Kurser > Matematikkurser
 

Matematiklærerforeningens årskursus 2019 

Print

Tidspunkt:Torsdag d. 24. oktober 2019, 10:30 - fredag d. 25. oktober, 14:30
Sted:AAU Campus København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV
Pris:2.700 kr. eksklusiv overnatning.
Overnatning: 1.050,- kr. pr. nat (kun muligt ved tilmelding senest d. 22. august)
Tilmeldingsfrist:Torsdag 10. oktober 2019
Deltagerantal:Begrænset deltagerantal
Arrangør:Matematiklærerforeningen i samarbejde med
Institut for Matematiske Fag ved Aalborg Universitet

 

Indhold

Aalborg Universitet byder på faglige oplæg med workshops med udgangspunkt i emnet statistik i gymnasiet. I forbindelse med kurset afholdes også Matematiklærerforeningens generalforsamling.

Om Statistik i dette kursus

Er det rigtigt, at der er større chance for at komme på landsholdet i fodbold, hvis man er født i januar end hvis man er født i december? Hvordan tæller man antallet af pingviner på Antarktis? Kan det passe, at hundeejere er bedre til at lugte sig frem til deres eget kæledyr end katteejere?

Statistik gør os i stand til at svare på ovennævnte spørgsmål ved at analysere og fortolke data. I gymnasieskolen er statistik forankret i matematikfaget, selvom statistik forsøger at besvare problemstillinger, der er de modsatte af dem, man typisk støder på i matematikfaget:

Hvis man laver 100 kast med en fair mønt, så kan regne ud hvad sandsynligheden er for 70 eller flere gange at observere plat. Dette er udgangspunktet for sandsynlighedsregning: Vi kender den datagenererende proces, og kan på den baggrund sige noget om chancen for at observere et bestemt fænomen.

Udgangspunktet for statistik er på sin vis det modsatte: Vi ved at en mønt er kastet 100 gange og vi har 70 gange observeret plat. Hvad kan man så sige om den proces, der har genereret data. Er mønten fair? Er kastene uafhængige (det kan man typisk ikke sige noget om ud fra data;  det kræver en anden form for indsigt).

På kurset vil vi tage den statistiske tilgang:

 • Man har et fagligt sprøgsmål, f.eks. om der fødes lige mange drenge og piger?
   
 • For at belyse dette designes et studium og der indsamles data.
   
 • På baggrund af en forståelse af forhold omkring reproduktionprocessen kan vi lave statistisk model (der formentlig er forkert, men forhåbentlig brugbar).
   
 • I modellen indgår der ukendte parametre, og der bestemmes estimater for disse parametre ud fra de data vi har observeret.
   
 • Vi skal sige noget om præcisionen af disse estimater og evt. også teste hypoteser om hvad de sande værdier af parametrene kunne være.

Titler på lektioner omfatter:

 • Statistisk modellering.
   
 • Hvorfor er normalfordelingen så normal?
   
 • Computersimulationer som alternativ til teoretiske fordelinger.
   
 • Regressionsanalyse, spredning og fortolkning af residualplots.
   
 • Konfidensintervaller og vurdering af usikkerhed på estimerede størrelser.
   
 • Hypotesetest, fejltyper og p-værdier. Opsummering af evidens.
   
 • Test af ensidede og tosidede hypoteser.
   
 • Opsummering af data.
   
 • Sådan introduceres statistisk tankegang.

Program

Detaljeret program kan også ses her.

Torsdag
10:30 - 15:00 Statistik inklusiv frokost
v/Søren Højsgaard og Claus Ekstrøm
 
15:30 - 16:30 Generalforsamling
 
16:45 - 17:45 Undersøgelsesbaseret undervisning i sandsynlighed og statistik i gymnasiet - principper og et par konkrete ideer
v/Carl Winsløw, KU
   
Fredag
09:00 - 12:30 Statistik
v/Søren Højsgaard, Claus Ekstrøm og Jan B. Sørensen
 
13:15 - 14:15 Afsluttende oplæg
v/Troels W. Kjær, hjerneforsker, overlæge ved Neurofysiologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital og professor ved Københavns Universitet, forfatter og foredragsholder
kendt fra f.eks. DRs De skjulte talenter og Kongeriegets klogeste
 
14:30 Tak for i dag

Overnatning

Vi tilbyder at formidle overnatning på Scandic Sydhavnen (ca. 800 m fra Aalborg Universitet), ved tilmelding senest d. 22. august 2019. Ved senere tilmelding, skal man selv sørge for overnatning.

Kontakt

Christina Cæsarsen, cc@fjerritslev-gym.dk

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk