Studentereksamensopgaver i matematik 1806-1991

1. udgave
1. oplag 2003
Omfang 326 sider


Palle Bak Petersen & Søren Vagner

Siden 1806 har der i Danmark været stillet skriftlige studentereksamensopgaver i matematik fra centralt hold. Det er lykkedes rektor Palle Bak Petersen, Frederiksværk Gymnasium og undervisningskonsulent Søren Vagner, Undervisningsministeriet at grave alle disse opgaver frem fra diverse arkiver. Netop fordi alle opgaver er tilvejebragt, giver dette historiske materiale et helt unikt billede af matematik-undervisningen i Danmark gennem 200 år. Forskellige tiders skoleordninger afspejles i opgaverne og man kan således følge udviklingen fra Examen Artium op til vore dages studentereksamen.

Bogen indeholder dels udvalgte opgaver dels en forbindende tekst, der sammenholder opgaverne med de skiftende gymnasieordninger i de sidste 200 år. Bogen indeholder også eksempler på stillede opgaver og deres løsning.

Set i lyset af den kommende gymnasiereform vil bogen kunne være med til at belyse hvilken matematik, der er undervist i i gymnasiet gennem tiderne. Ligeledes får man også et indtryk af, hvordan undervisningen i matematik har udviklet sig. Den vil således kunne være et glimrende afsæt for debatten om indholdet i matematikundervisningen i det ny gymnasium.

Gymnasiets udvikling i de sidste 200 år er dokumenteret i et omfattende tabelmateriale og samtlige stillede studentereksamensopgaver er samlet på en medfølgende Cd-rom.

Bogen er udgivet med økonomisk støtte fra Knud Højgaards fond og Matematiklærerforeningen.

 
 
 

Pris

240 kr.

* Til de anførte priser lægges ekspeditionsgebyr, porto og moms