Vis
 
År
Sorter stigende  Sorter faldende
Nr.
Sorter stigende  Sorter faldende
Fag
Sorter stigende  Sorter faldende
Forfatter(e)
Sorter stigende  Sorter faldende
Titel
Sorter stigende  Sorter faldende
Kommentar
 
2012
1
alm
Brian Krog Christensen Brobygning i Silkeborg Hvilke problemer i matematik oplever eleverne ved overgangen fra grundskolen til gymnasiet, og hvordan kan man reducere disse problemer?
2012
1
alm
Mirela Ismaili Redzic Små, lavteknologiske spil – der varierer undervisningen og m Den nuværende generation af elever er vokset op med sjov og leg. Igennem computer og internet har de bl.a. lært, at alt skal foregå hurtigt og være nemt. Ved at bruge små, kortvarige spil fanger vi deres opmærksomhed ved at appellere til det de kender.
2011
1
alm
Flemming Jørgensen Om hvad man forstår ved den bedste rette linje En diskussion af, hvordan en transformation af data får betydning for den bedste rette linje.
2011
4
alm
Morten Jastrup Brug naturvidenskabsfestival til at give eleverne jord under Eksempler på arrangementer i forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival
2011
6
alm
Christine Nøhr Pedersen
Emil Lund Stærmose
Rebecca Skov
I praktik som klimaforskere 3 3g'ere deltager i et ophold på to ugers feltskole i Kangerlussuaq og en uge med besøg på forskningsstationer på indlandsisen efter en posterkonkurrence om klimaet i Danmark og Grønland. Opgaven blev udskrevet af UVM i samarbejde med Sciencetalenter.
2010
3
alm
Vibeke Hjortlund Få let adgang til nyttigt materiale Videnskab.dk bringer dagligt populært formidlede artikler fra forskningens verden. Du kan få dem serveret ganske gratis gennem et dynamisk feed på skolens hjemmeside eller intranet
2010
4
alm
Tim Nielsen Erfaringer med studieretningsprojektet En censor deler ud af sine erfaringer og overvejelser omkring forløbet af studieretningsprojekterne. Eksemplerne er hentet fra fysik, men overvejelserne er absolut også relevante for andre fag.
2010
6
alm
Kurt Heller Naturvidenskab og mysticisme – er det ikke modsætninger? Forfatteren prøver at afmystificere den udbredte opfattelse, at vand har mystiske egenskaber. Artiklen er Inspireret af Jens Skak-Nielsens artikel i LMFKbladet nr. 4, september 2010 og bogen: ”viden om Vand”.
2009
2
alm
Ida Björk Jespersen Dansk naturvidenskabsfestival Festivalen er bl.a. en oplagt mulighed for at lade gymnasieelever formidle naturvidenskab til grundskolen, få en gratis foredragsholder på besøg eller deltage i et landsdækkende Masseeksperiment
2008
2
alm
Sten Clod Poulsen Læringsteori på naturvidenskabeligt grundlag Hvis ikke elevernes læringsvirksomhed fungerer hensigtsmæssigt kommer den værdifulde naturvidenskabelige didaktik let til at fungere som spildte Guds ord på Balle Lars, lærerens ord og plancher flyder her forbi den uberørte elev
2007
3
alm
Lene Lindkvist Okholm Rollespil om EU, klima og energi Gymnasielærere har gode erfaringer med materialer fra Det Økologiske Råd. På Ordrup Gymnasium lagde et rollespil op til tværfaglig undervisning mellem fysik og samfundsfag
2007
6
alm
Helle Stub
Henrik Stub
Rumfarten fylder 50 år Den 4. oktober fyldte rumfarten 50 år, og det gav anledning til at sætte rumalderen i perspektiv. Hvorfor har rumfarten udviklet sig på den måde, den gjorde?
2006
1
alm
Maya Høffding Nissen
Henrik Busch
Science con Sensus Hvordan ruster vi bedst de unge til at vurdere risici og foretage valg i forbindelse med komplicerede teknologi- og naturvidenskabsrelaterede spørgsmål som f.eks. globale klimaforandringer, gen-modificerede fødevarer og kemikalier i vores dagligdag
2006
1
alm
Sussanne Blegaa FN’s tiår for Uddannelse for bæredygtig udvikling Tiåret for Uddannelse for bæredygtig udvikling startede i 2005. Undervisningsministeriet har i den anledning udsendt et brev til alle gymnasier om forpligtelsen til at inddrage bæredygtig udvikling i undervisningen
2006
2
alm
Kim Vedel Pedersen Et naturvidenskabeligt grundforløb, der virkede En kort beskrivelse af et naturvidenskabelige grundforløb med fire temaer: 'Jorden og pladetektonik', 'Kost og energi', 'Vand og alkohol' og 'Jordens atmosfære'
2006
2
alm
Tina Bové Riisgaard Erfaringer med naturvidenskabeligt grundforløb Det har mentalt været svært at omstille sig fra at lave god almindelig fysikundervisning til at skulle indgå i et team med fælles ansvar for elevernes udvikling af generelle naturvidenskabelige kompetence
2006
3
alm
Irene Kartvedt Indspark i debatten om de to nye fællesfag Kommentarer til indhold og arbejdsbyrde ved nv i stx og nf på hf
2006
3
alm
Kirsten T. Eriksen
Lene V. Norlander
Poul F. Dyg
Johanne Jensen
Naturvidenskabelig faggruppe på HF En første naturlig justering af NF er at indføre en separat eksamen for hvert fag. Det vil sikre, at kursisternes præstation bliver bedømt på et objektivt grundlag under medvirken af to faglærere, hvoraf den ene normalt vil have varetaget undervisningen
2006
3
alm
Leif Aas Andersen
Tommy Haugaard
Steen Hauge Nielsen
Mette Malmqvist
NV i positiv erindring En beretning fra 4 lærere, der er positive overfor NV – ikke fordi de har gjort det hele perfekt første gang, men blandt andet fordi de har haft et frugtbart samarbejde, et fornuftigt indhold og nogle tilfredse elever
2006
4
alm
Hans Jørn Fogh Olsen Hård naturvidenskab – bløde kompetencer Det helt ultimative resultat af forfatterens undersøgelser har været, at vi må undervise ud fra et kildemateriale, som bygger på det hermeneutiske princip
2006
4
alm
Helge Blom Andersen Interaktiverende læring på webbet Det handler ikke om at erstatte det eksperimentelle arbejde med computersimulation eller -animation, men om at gøre forberedelsen til det egentlige laboratoriearbejde mere tiltrækkende med henblik på at højne kvaliteten af det eksperimentelle arbejde.
2006
4
alm
Oluf Sten Andersen Jorden, Solen og NV Der er sagt meget grimt om NV - men forfatteren pointerer, at vi ikke må gøre dagligdagen sur for os selv!
2006
6
alm
Jørgen Dahlgaard
Carsten R. Kjaer
'Aktuel Naturvidenskab' i undervisningen Vores artikelarkiv indeholder ca. 400 artikler fra 'Aktuel Naturvidenskab' om et væld af emner inden for naturvidenskab. Artiklerne er frit tilgængelige og kan downloades i pdf-format og kopieres til undervisningsbrug
2005
1
alm
Jette Rygaard Poulsen
Hans Vestergaard
Forsøg med NV Eksempler på forløb: HOT, Krop og energi, hurricanes, Nilen, mm.
2005
2
alm
Jesper Thestrup Elektronikprodukter og miljøet Elektronikprodukter besidder alle kendte miljøeffekter i varierende omfang afhængig af produkttype og anvendelse: Ressourceforbrug, drivhuseffekt, forsuring, økotoksicitet og humantoksicitet. Den overvejende miljøbelastning udgøres af drivhuseffekt
2005
3
alm
Inge Kaufman
Søren Rud Keiding
Viden om vand Der er vand i alt! Vand er afgørende for opbygningen af de mindste atomare og molekylære byggesten – og for al biologisk aktivitet. Vand spiller en helt afgørende rolle for livets opståen og opretholdelse. Derfor er vand også et oplagt tema for en bog
2004
5
alm
Poul Thomsen Ideer til gymnasiets obligatoriske undervisning Mange medborgere giver afkald på at tage selvstændig stilling til kontroversielle problemer, som kræver, at de er i besiddelse af et minimum af fysisk og kemisk baggrundsviden. Introduktion til bogen "Tænk Selv"

 

Opdateret 2010-11-10 af bladredaktøren, se mailadresse i bladet