Her er du: > Kurser eksterne > Andre
UVM
T3
DTU
 

Informationsdag om Medicinsk Fysik og formidling 

Print

Tidspunkt:Onsdag d. 22. august 2018, 09:00 - 16:00
Sted:Aflyst, grundet for få tilmeldte
København
Universitetsparken 1, Auditorium UP1
2100 København Ø
Pris:700,- kr. inkl. frokost og kaffe
Tilmeldingsfrist:Mandag 6. august 2018
Arrangør:DSMF og KU

 

Fra 2018 og frem indgår medicinsk fysik som særligt område på fysik A niveau i gymaiset. Starten af skoleåret i august falder sammen med den europæiske kongres i medicinsk fysik (ECMP), der i 2018 afholdes på H.C. Ørsted Instituttet i København. I den anledning afholder Dansk Selskab for Medicinsk Fysik (DSMF) en informationsdag om dette emne samt mere generel om formidling af fysik og forskning.
Informationsdagen kan eventuelt kombineres med en sommerskole i medicinsk fysik (CT og MR billeddannelse), der afholdes i samme anledning (se http://ecmp2018.org/fileadmin/user_upload/ECMP_2018/summer_school_programme.pdf).

Program

09:00 - 10:00 Registrering og kaffe
 
10:00 - 10:15 Velkommen og kort introduktion til ECMP 2018 (JE)
 
10:15 - 10:30 Baggrund for valg af medicinsk fysik som fysik A tema (MS)
 
10:30 - 11:00 Protonterapi centret i Århus og fysik A lærebog i medicinsk fysik (KS)
 
11:00 - 11:45 Videregående uddannelser inden for medicinsk fysik
  • Aarhus Universitet (SK)
  • DTU (JW)
  • Københavns Universitet (JE)
11:45 - 12:15 Hospitalsfysiker uddannelsen
  • Uddannelse og adgangskrav (TK)
  • Efteruddannelse og ekspertgodkendelse (MT)
12:15 - 13:00 Frokost
 
13:00 - 14:00 De medicinsk fysiske subspecialer
  • Diagnostisk radiologi (EA)
  • Nuklear medicin (SH)
  • Stråleterapi (SK)
  • Ikke-ioniserende stråling, specielt MR-skanning (LH)
14:00 - 14:45 Formidling af fysik 1: "Undervisning af fysik for ikke-fysikere" (LØ)
 
14:45 - 15:05 Pause
 
15:05 - 15:50 Formidling af fysik 2: "Overgang fra gymnasie til universitet - hvordan går det?" (LU)
 
15:50 - 16:00 Afslutning (JE, KS)

Forelæsere

Jens Edmund (JE) Hospitalsfysiker Herlev og Gentofte Hospital, adj. Lektor Københavns Universitet
Martin Schmidt (MS), tidl. fysisk fagkonsulent Undervisningsministeriet
Klaus Seiersen (KS), Hospitalsfysiker, Aarhus universitetshospital, formand DSMF
Stine Korremann (SK) Lektor Aarhus Universetet
Jens E. Wilhjelm (JW), Professor DTU, Kandidatstudieleder, Medicin og Teknologi
Thomas Klausen (TK), cheffysiker Rigshospitalet, formand DSMF uddannelsesråd
Mette Thomsen (MT), cheffysiker Aarhus universitetshospital, formand DSMF bedømmelsesudvalg
Erik Andersen (EA), Hospitalsfysiker Herlev og Gentofte Hospital & CIMT
Søren Holm (SH). Seniorfysiker Rigshospitalet
Lars G. Hanson (LH), Lektor, DTU Elektro og DRCMR, Hvidovre Hospital
Lars Holm Øgendal (LØ), Lektor KU
Lars Ulriksen (LU) Professor KU

Kontakt

Jens M. Edmund, jens.edmund@regionh.dk

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk