Her er du: > Kurser > Matematikkurser
 

0823 Matematik i forandring - kom godt i gang med reformen 

Print

Tidspunkt:Torsdag d. 23. august 2018, 00:16 - torsdag d. 4. april 2019, 00:16
Sted:Århus
Pris:8.750,- kr.
Tilmeldingsfrist:Onsdag 27. juni 2018
Arrangør:Matematiklærerforeningen

 

Formål

Formålet med kurset er, at hjælpe både erfarne og nye lærere godt i gang med at udvikle undervisningsforløb rettet mod de nye målbeskrivelser for matematikundervisningen på alle tre niveauer og skoleformer. Der vil blive arbejdet med: lineære modeller i grundforløbet, vektorer i to dimensioner til alle niveauer, sandsynlighedsteori og diskret matematik med bl.a. kombinatorik. Deltagerne vil herudover få sparring og vejledning til at fordybe sig yderligere i et emne, de selv vælger.
Kurset begynder med en introduktion til nye tilgange til undersøgelsesbaseret matematikundervisning, herunder praktiske værktøjer til at udarbejde og justere forløb med fokus på elevernes undersøgende virksomhed, når der undervises i nye emner. Forløbene vil i særlig grad understøtte elevernes udvikling af begrebsforståelse gennem problemløsningsopgaver, der styrker deres ræsonnements- og kommunikationskompetencer. Forløbene vil desuden støtte forberedelsen af eleverne på de nye tiltag i både den skriftlige og mundtlige eksamen. 
Endelig arbejdes der på at forberede deltagerne til at dele deres udbytte, herunder de udviklede forløb, med deres faggruppe på skolenDet er erfaringen fra første afholdelse, at udbyttet øges for dem, der er mere end én lærer afsted fra skolen.

Fagligt indhold

Kurset vil være bygget op om nogle obligatoriske matematikdidaktiske og matematikfaglige forløb, og rummer desuden mulighed for selv at vælge emne mod slutningen af kurset. De obligatoriske emner er: undersøgelsesbaseret matematikundervisning, overgangsproblemer og lineære modeller i grundforløbet, vektorer i to dimensioner til alle niveauer, sandsynlighedsteori, diskret matematik (bl.a. kombinatorik). Ved sidste kursusgang gøres alle forløbene delbare med de øvrige kursusdeltagere og egne kolleger, men der er ingen krav om afrapportering eller skriftlige afleveringer udover det som angår undervisningsforløb (4 pr. gruppe á 3 - 4 deltagere).

Læringsmål

Deltagerne vil efter kurset have:

  • konkrete værktøjer til at designe undersøgelsesbaserede forløb i matematik
  • udviklet mindst fire undervisningsforløb der retter sig eksplicit mod nye krav i læreplanerne for matematik
  • erfaring med observation og fælles refleksion vedr. undersøgelsesbaserede undervisningsforløb
  • viden om alignment af undersøgelsesbaserede undervisningsforløb med form og indhold af de afsluttende prøver og eksamner i matematik
  • erfaring med kollegasparring omkring ovst. punkter

Program

23. aug. 2018
 
Introduktion af designværktøj med eksempler på gennemprøvede undervisningsforløb med tilhørende elevarbejder; første øvelse med selv at udvikle "videnslandkort" til et eksisterende forløb.
 
Hjemme Færdiggør landkort for eksisterende forløb. Første ressourcer til et forløb om vektorer i to dimensioner; påbegynde nyt design.
 
20. sept. 2018
 
Del færdige landkort til første forløb og "lån idéer" fra hinanden.
Oplæg om realisering af forløb, kollegasparring og dennes betydning for realiseringen af forløb. Arbejde videre med forløb om vektorer. Dagen slutter med en præsentation og feedback på forløbene om vektorer.
 
Hjemme Afprøv forløbet til grundforløbet så vidt det er muligt. Færdiggør forløb om vektorer.
 
1. nov. 2018
 
Erfaringsopsamling. Præsentation af færdige forløb. Stofdidaktisk oplæg om diskret matematik og kombinatorik. Første brainstorm over idéer til forløb om diskret matematik.
 
Hjemme Afprøvning af forløb om vektorer, så vidt det er muligt. Arbejde med ressourcer til forløbet om diskret matematik og første udkast hertil.
 
29. nov. 2018
 
Erfaringsopsamling på forløbene om vektorer. Præsentation og feedback på forløb om diskret matematik. Planlæg undervisningsobservation. Stofdidaktisk oplæg om sandsynlighedsteori.
 
Hjemme Færdiggør forløb om diskret matematik med online vejledning. Prøv forløbet af så vidt det er muligt. Find ressourcer til sandsynlighedsteori.
 
17. jan. 2019
 
Fælles undervisningsobservation og refleksion om diskret matematik. Påbegynd udviklingen af forløb om sandsynlighedsteori.
 
Hjemme Færdiggør forløb om sandsynlighedsteori med online vejledning.
 
7. marts 2019
 
Præsentér de færdige forløb om sandsynlighedsteori og lån idéer fra hinanden. Brainstorm om idéer til valgfrie forløb.
 
Hjemme Udarbejd det valgfrie forløb med "videnslandkort" og ressourcer under online vejledning.
 
4. april 2019
 
Præsentation og sparring omkring de valgfrie forløb samt færdiggørelse af disse. Udvikling af eksamensoplæg til mundtlig eksamen på baggrund af eksisterende forløb. Sidste halvdel af undervisningsgangen bruges på at sikre delbarheden af de udviklede forløb med de øvrige kursusdeltagere og egne kollegaer. Introduktion og diskussion af metoder til at dele viden og nye forløb.

28 timers undervisning med fysisk tilstedeværelse og 32 timer med forberedelse, afprøvning i egen undervisning (i det omfang det lader sig gøre) og online vejledning vedr. de fire forløb, som designes undervejs. I alt 60 timer. De sidste timer anses primært som en del af den forberedelse lærerne skal lave i forbindelse med at forberede undervisning efter reformen.

Undervisere

Post doc Britta Eyrich Jessen
Prof. Carl Winsløw

Praktiske oplysninger

Kurset forløber over 7 torsdage med 4 timers undervisning.
Kurset oprettes ved mindst 40 tilmeldte.

Kontakt

Christina Cæsarsen, cc@fjerritslev-gym.dk
Britta Eyrich Jessen, britta.jessen@ind.ku.dk
 

 

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk