Her er du: > Kurser > Matematikkurser
 

AFLYST - 2701 Regionalkursus, Midtjylland 

Print

Tidspunkt:Torsdag d. 27. januar 2022, 09:00 - 15:00
Sted:Viborg Katedralskole
Pris:900,- kr. hver tredje deltager fra samme skole er gratis
Tilmeldingsfrist:Fredag 14. januar 2022
Arrangør:Matematiklærerforeningen

 

 

AFLYST - Program (med forbehold for ændringer).

 

09:00 - 09:20

Kaffe og brød

09:20 - 10:20

Oplæg ved Tinne Hoff Kjeldsen, Professor ved Institut for Matematiske Fag, KU.

Oplægget handler om, hvordan vores opfattelse af, hvad matematik er, har ændret sig over tid. Fokus vil være på matematik som videnskabsfag, og oplægget vil kredse om matematikkens historiske udvikling og spørgsmål som: Hvad går matematik ud på? Hvor "findes" matematikkens objekter henne? Hvordan får vi viden om dem? Hvilken status har matematisk viden? Hvor kommer ny matematik fra? Vi knytter an til matematikundervisningen og lægger op til diskussion af ræsonnement i matematik.

10:20 - 10:30

Pause

10:30 - 11:15

Oplæg om individuelle mundtlige eksamensspørgsmål

Ræsonnement på C-, B- og A-niveau

  • Udgangspunkt i rapporterne fra Matematiklærerforeningen
  • Erfaringer fra afholdt eksamen
  • Arbejde med ræsonnement i den daglige undervisning

11:15 - 12:00

Workshops ledet af forfattere til rapporterne om ræsonnement i eksamensspørgsmål

 

12:00 - 13:00

Frokost

 

13:00 - 13:15

Nyt fra Matematiklærerforeningen

 

13:15 - 14:45

Nyt fra fagkonsulenten (med indlagt kaffepause)

 

14:45 - 15:00

Evaluering af kurset - besvarelse af spørgeskema

 

 

Beskrivelse af workshops 

I de tre workshops arbejder deltagerne i grupper på 3 - 4 personer.

Alle deltagere medbringer mundtlige eksamensspørgsmål til det niveau, de har meldt sig på. Medbring spørgsmålene i papirform eller elektronisk. Hvis man endnu ikke har haft eksamen på det pågældende niveau efter ny reform, tager man spørgsmål med fra den gamle reform.

Med udgangspunkt i deltagernes medbragte eksamensspørgsmål og pointerne fra oplægget laves en bred vifte af eksamensspørgsmål.

Man kan inden mødet orientere sig i rapporterne nedenfor:

ttps://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Matematisk%20r%C3%A6sonnement%202020.pdhf

https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Mat%20r%C3%A6sonnement%20A-niveau%20FINALE.pdf

Tilmelding til workshops

Ved tilmeldingen bedes du angive, hvilken workshop du ønsker (C-, B- eller A-niveau).

 

Kontakt

Britt Møldrup, mo@vibkat.dk

 

 

 

 
LMFK-sekretariatetToldboden 3, 2. sal D188800 ViborgTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@sekr.dk