Her er du: > Kurser > Fysikkurser
 

AFLYST Historisk fysik og brug af originalkilder i undervisningen 

Print

Tidspunkt:Fredag d. 28. januar 2022, 09:00 - 16:00
Sted:Københavns VUC. Adresse og lokale meddeles senere.
Pris:Kr. 1500,- for medlemmer. Kr. 1800,- for ikke-medlemmer.
Tilmeldingsfrist:Fredag 14. januar 2022
Deltagerantal:Begrænset deltagerantal
Arrangør:Fysiklærerforeningen

 

Kursus om historisk fysik og brug af originalkilder i undervisningen

Abstrakt

I mere end hundrede år har vi undervist og lært fysik gennem lærebøger. Det er resultatet af en veletableret tradition og har mange fordele. Men det gør også fysikundervisningen mere fjern fra disciplinens oprindelige ideer. Hvad hvis vi går tilbage til oprindelsen af de teoretiske ideer og læser nogle af de primære kilder? Kan vi bruge dem produktivt i vores undervisning?
På dette 1-dagskursus vil aspekter af de originale formuleringer af Newtons gravitationskraft og Bohrs atommodel blive præsenteret for at illustrere primærkildernes pædagogiske potentiale. Formålet med kurset er at diskutere, hvad der kan læres af hver historisk episode samt at opnå bredere forståelse af fordele (og udfordringer) ved at bruge uddrag fra originale kilder i fysikundervisningen. Til sidst vil generelle metodiske overvejelser blive skitseret og diskuteret. Kurset er særligt velegnet for lærere der vejleder SRP-projekter i fysik og historie.
Program
To uger før kursusstart: Deltagerne får tilsendt (korte) udvalgte uddrag fra originalkilder (Newton og Bohr) og bliver bedt om at formulere spørgsmål ud fra dem, der skal diskuteres på kurset.
 

Kursusplan

9.00-9.15: Velkommen med morgenkaffe og brød.
9.15-9.45: Introduktion og motivation: Hvorfor fysikkens historie i fysikundervisningen? ved Ricardo Karam, lektor ved Institut for Naturfagenes Didaktik.
9.45-10.45: Casestudie 1 - Newtons PQRST-formel: Hvordan Newton oprindeligt udledte Keplers to første love ud fra antagelsen om en centralkraft der aftager med kvadratet på afstanden.
10.45-11.00: Kaffepause
11.00-12.00: Hovedpunkter fra casestudie 1; Potentielle anvendelser i undervisningen; Andre originale kilder relateret til emnet.
12.00-13.00 Frokostpause
13.00-14.00: Casestudie 2 - Tilblivelsen af Bohrs atommodel: Manchester Memorandum og udvalgte uddrag fra Bohrs Trilogi (del 1).
14.00-14.30: Kaffepause
14.30-15.30: Hovedpunkter fra casestudie 2; Potentielle anvendelser i klasseværelset; Andre originale kilder relateret til emnet.
15.30-16.00: Bred diskussion om den pædagogiske værdi af fysikhistorien (og udfordringer hermed). Findes der andre spændende casestudier vi skal tage op? Fremtidige kurser eller gruppemøder?
 

Praktiske oplysninger

Oplægget vil være på engelsk, men al diskussion vil foregå på dansk.
 
LMFK-sekretariatetToldboden 3, 2. sal D188800 ViborgTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@sekr.dk