Her er du: > Foreningerne > Fysiklærerforeningen > Nyheder
 

Nyhedsbrev fra fysiklærerforeningen 1. oktober 2017 

Print
 NYT FRA FYSIKLÆRERFORENINGEN
 
 
I dette nyhedsbrev finder du...
- Indkaldelse til generalforsamling
- LMFK Årskurset
- Nyt om netprøver fra fagkonsulenten
- Bogudgivelser fra fysikforlaget
 
 
 
Læs om de kommende aktiviteter for fysiklærere i STX og HTX
 
Indkaldelse til generalforsamling
Traditionen tro afholdes fysiklærerforeningens generalforsamling i forbindelse med årskurset.
Generalforsamlingen afholdes
torsdag d. 9. november 2017 kl. 17-18 på
Hotel Comwell
Skovbrynet 1
6000 Kolding

Forslag til kandidater samt forslag til punkter, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 28 dage før generalforsamlingen.

Kandidater og forslag til punkter på dagsordenen vil senest 14 dage før generalforsamlingen blive offentliggjort på http://lmfk.dk/index.phtml?sek_id=208

 
 
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om styrelsens virksomhed
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af tre styrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
9. Eventuelt
 
 
 
 
     
LMFK Årskurset - og fysik
I år afholdes LMFK Årskurset i samarbejde mellem fysik-, matematik- og kemilærerforeningen på Hotel Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding torsdag d. 9. og fredag d. 10. november.
Det fulde program, tilmelding og øvrige informationer om LMFK Årskurset kan findes her: http://lmfk.dk/index.phtml?sek_id=87&con_id=846.

 
Fysiklærerforenings program byder på bl.a. på følgende:
  • Hollywood fysik v/ Michael Agermose og Per Jensen
  • Sensorer, innovation og LEGO Mindstorm workshop
  • Fusion og plasmafysik
    Dette er en komprimeret udgave af det efterspurgte fysik A kursus "Fusion og plasmafysik", som desværre ikke bliver afholdt i år.
  • Fysik A, SRP og skr. eksamen
  • HTX hjørnet
  • Partikelterapi v/Jeppe Brage Christensen
  • Rejsen til Mars v/Michael Lentfer Jensen

Husk årsmødemiddagen torsdag aften!

 
 
 Orientering fra fagkonsulenten om netprøver
 
 
1) Orientering om den skriftlige prøve i fysik A, stx

Vintereksamen 2017: Ingen ændringer
Denne prøve afvikles med fuldstændig samme forhold som ved sommereksamen 2017.

Sommereksamen og augusteksamen 2018: Digital udlevering af opgaver og aflevering af besvarelser. Fagligt indhold uændret.
Kontoret for prøver, eksamen og test (PET) har besluttet, at fra og med sommeren 2018 skal eksaminanderne have opgavesættet udleveret og aflevere deres besvarelser digitalt over www.netprøver.dk i stort set samtlige fag, herunder fysik A, stx. Opgavesættet udleveres over nettet som én pdf-fil til eleven. Det betyder, at eleverne ikke længere vil få sættet i en trykt udgave. Mange elever er glade for at få opgaverne elektronisk, men hvad vil der ske med bilagene, som nogle gange vedlægges opgavesættene? Bilagene vil fortsat eksistere, men vil fremover være sat ind til sidst i den fil med opgavesættet, som eleven downloader. Eleverne skal tilsvarende aflevere deres besvarelse som en pdf-fil over www.netprøver.dk. Der kommer om kort tid en kort, hjælpende artikel fra opgavekommissionen (den kommer inden for 14 dage), som bl.a. viser, hvordan man med eksempelvis Adobe Acrobat Reader kan dels tegne oven på pdf-filer, dels producere simple illustrationer til støtte for besvarelsen – fx et diagram over en forsøgsopstilling, et elektrisk diagram – der så kan indsættes i en besvarelse i et tekstbehandlingsprogram.

Det faglige indhold og kravene til eksaminanderne i øvrigt er uændrede, og det kan altså stadig forekomme, at eleverne får bilag udleveret, som de forventes at "gøre noget ved", fx tælle tern, indtegne en tangent, eller lave en kraftanalyse.

Sommereksamen 2020: Nyt fagligt indhold efter reformen
Fra sommeren 2020 er de første eksaminander til skriftlig prøve efter de nye læreplaner. Læreplanens kernestof er ændret lidt, og der udkommer i den anledning et vejledende sæt i efteråret 2018 og endnu et i efteråret 2019 med tilhørende lærerhæfte.
 

2) Orientering om den skriftlige prøve i fysik A, htx

Vintereksamen 2017: Ingen ændringer
Denne prøve afvikles med fuldstændig samme forhold som ved sommereksamen 2017.

Sommereksamen og augusteksamen 2018: Digital udlevering af opgaver og aflevering af besvarelser. Fagligt indhold uændret.
Kontoret for prøver, eksamen og test (PET) har besluttet, at fra og med sommeren 2018 skal eksaminanderne have opgavesættet udleveret og aflevere deres besvarelser digitalt over www.netprøver.dk i stort set samtlige fag, herunder fysik A, htx. Opgavesættet udleveres over nettet og har samme udseende som nu. Den CD-ROM, der hidtil har været udleveret, forsvinder. Eleverne skal aflevere deres besvarelse som en pdf-fil over www.netprøver.dk.

Det betyder, at vi og eleverne skal lære at skrive besvarelsen ind på computeren og tegne illustrationer på computeren. Mange vil allerede være vante til dette arbejde. Der kommer om kort tid en kort, hjælpende artikel (den kommer inden for 14 dage), som bl.a. viser, hvordan man med eksempelvis Adobe Acrobat Reader kan producere simple illustrationer til støtte for besvarelsen – fx et diagram over en forsøgsopstilling, et elektrisk diagram – der så kan indsættes i en besvarelse i et tekstbehandlingsprogram.

Det faglige indhold og kravene til eksaminanderne i øvrigt er uændrede.

Sommereksamen 2020: Nyt fagligt indhold efter reformen
Fra sommeren 2020 er de første eksaminander til skriftlig prøve efter de nye læreplaner. Læreplanens kernestof er ændret lidt, og der udkommer i den anledning et vejledende sæt i efteråret 2018 og endnu et i efteråret 2019 med tilhørende lærerhæfte.

Bedste hilsener
Kim Bertelsen
Fagkonsulent i fysik

 
 
 
 
 
 
 
 
Fysikforlagets bogudgivelser
I årets løb har fysikforlaget udgivet flere bøger og flere bøger er på vej - klik ind på forlagets udvalg.
 
 
 
     
Opgaver i fysik A-niveau 2017

 

Opgaver i fysik, A-niveau, 4. udgave er en samling opgaver, der tilsammen dækker de faste emner og skriftlige kompetencer, som kræves til den skriftlige eksamen i fysik ifølge læreplanerne for fysik efter reformen 2017.

 
     
Astronomiske observationer og eksperimenter
af Dorthe Agerkvist, Thomas M. Amby, Bjarning Grøn, Niels Elbrønd Hansen og Michael A. D. Møller

Astronomiske observationer og eksperimenter er et forsøg på at hjælpe lærere og astronomiinteresserede elever til at anvende konkrete observationer til at lære om og forstå Universet.
 
 
 
 
     
Materialebanken
Husk, at i materialbanken på lmfk.dk kan du finde materialer fra afholdte kurser. Der ligger blandt andet meget omfattende præsentationer om E- og B-felter og om innovation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk