Her er du: > Foreningerne > Fysiklærerforeningen > Nyheder
 

Nyhedsbrev fra fysiklærerforeningen januar 2017 

Print
 NYT FRA FYSIKLÆRERFORENINGEN
 
Læs om de kommende aktiviteter for fysiklærere i STX og HTX
       
Konference "Fra fysik/kemi til fysik C i gymnasiet"
Tirsdag d. 14/3 (tilmeldingsfrist 10/2)
Gymnasierne står overfor at implementere en reform, som får betydning for naturvidenskabeligt grundforløb og fysikundervisningen, mens grundskolen er ved at implementere fællesfaglige fokusområder og fælles prøve for de naturfaglige fag, biologi, fysik/kemi og geografi.
Konferencedeltagerne tager hjem med praktiske redskaber, der kan løfte undervisningen og lette elevernes overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse i faget fysik.
 
 
 
     
Regionalmøde i fysik, Nordjylland 
Fredag d. 10/3 (tilmeldingsfrist 10/2)
Med den nye reform stående for døren, bliver fokus på mødet rettet herpå. Eksempelvis vil det faglige indslag, ved Jens Dalsgaard, handle om sensorer, som ifølge Kim netop er et af de nye punkter i lærerplanen for fysik. Vi forventer ligeledes at både LMFK's repræsentant og Kim har nyt om reformen, lige som de kan være med til at afklare nogle af de spørgsmål vi måtte sidde med.
 
 
 
 
       
FIP-møder i alle fag om de nye læreplaner, indhold og prøveformer

FIP-møderne i foråret kommer til at dreje sig om de nye læreplaner. Ministeriet har sendt invitationer ud, og datoerne for FIP-møderne i fysik, astronomi og geovidenskab er

 

  • 3. marts i astronomi på Rosborg Gymnasium, Vejle
  • 15. marts i fysik stx på Nyborg gymnasium
  • 16. marts i fysik stx på Rosborg Gymnasium, Vejle
  • 29. marts i geovidenskab A på Roskilde Katedralskole
  • 31. marts i fysik htx på Syddansk Erhvervsskole, Odense

 

Tilmelding på http://www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser-tilmelding-2017.aspx. Indholdet bliver oplæg og workshops om de nye elementer i læreplanerne, herunder prøveformer. På fysikkurserne desuden input og workshops om ideer og praktisk indretning af Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV), som er nyt på htx og revideret/beskåret på stx.

 
     
Materialebanken
Husk, at i materialbanken på lmfk.dk kan du finde materialer fra afholdte kurser. Der ligger blandt andet meget omfattende præsentationer om E- og B-felter og om innovation. 
 
 

 Med venlig hilsen

Fysiklærerforeningen

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk