Her er du: > Foreningerne > Matematiklærerforeningen > Nyheder
 

Vores kommentar til læreplansændringerne 

Print

Vores kommentar til læreplansændringerne

På FIP-møderne i foråret 2021 blev udkastene til de nye læreplaner offentliggjort. Matematiklærerforeningen har ikke været med i skriveprocessen op til offentliggørelsen, men efterfølgende indbudt (sammen med alle lærere og undervisere i matematik) til at komme med forslag til ændringer. 

Bestyrelsen har mundtligt været i kontakt med fagkonsulenten, Kim Bertelsen, om nogle af ændringerne undervejs i processen. 

Vores kommentarer går i hovedtræk på, at

1) Den nye udformning af B-niveauet ligger i tråd med, hvad mange af vores medlemmer ønsker og vores oprindelige anke mod 2017, at der var stoftrængsel på B-niveauet.

2) Den nye udformning af A-niveauet sænker det faglige niveau, hvilket er bekymrende.

3) Tidsrammen for at komme med kommentarer og indsigelser har været meget kort, taget de store ændringer i forhold til didaktik og eksamensformer i betragtning.  

 

Den fulde tekst, kan læses HER

 

 
LMFK-sekretariatetToldboden 3, 2. sal D188800 ViborgTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@sekr.dk