Nye udgivelser fra Kemiforlaget

 
 
 
Kemi der virker
 
 


Søren Munthe

Udsnit af forordet: Alle har prøvet at have ondt og forsøgt at få smerterne væk med et lægemiddel. Denne fælles baggrund er udgangspunktet for teksten, men den er drevet frem af egen nysgerrighed og en oplevelse af elevernes interesse for emnet.

Intentionen har været at holde et skarpt fokus på målet: Hvordan kan det være at visse kemiske strukturer kan komme ind og påvirke smerteoplevelsen i kroppen, mens andre strukturer, der ligner rigtig meget, slet ingen virkning har?

(...) Synsvinklen er konsekvent kemisk, og biologiske termer er kun medtaget, hvis det er strengt nødvendigt for forståelsen. Teksten tager udgangspunkt i, at eleverne har et elementært kendskab til organisk kemi, herunder kender til alkoholer og carbonylforbindelser (men ikke caroxylsyrer) og kender syre-base teori svarende til B-niveauet. Teksten kan stå alene, men det vil bestemt være en glimrende ide med et snævert samarbejd med biologi. Tilsvarende vil teksten fint kunne dække en del af kemien i bioteknologi-faget.

Du kan læse yderligere om Kemi der Virker ved at klikke her.

Omfang 112 sider, A4-format

 
 
 
Studentereksamensopgaver i Kemi August 2006 - Juni 2010 inkl. alle opgavesæt efter ny ordning
 
 


Redigeret af Hanne Busk og Gitte Berg Jensen

Det er nu mere end fire år siden, at den "gule studentereksamensopgavesamling" udkom, og det er på høje tid at fortsætte kronologien. Heldigvis udbydes kemi stadig på skolerne som valg- og studiedieretningsfag på B- og A-niveau, som kemi på C-niveau og som en del af forsøgsfaget Bioteknologi A. Læreplanerne er allerede justeret flere gange, men ændringerne påvirker ikke de skriftlige opgaver på A-niveau. IR- og H NMR-spektroskopi er stadig obligatorisk til skriftlig eksamen på A-niveau, og eksamenstiden er fortsat 5 timer.

Den "lille studentereksamensopgavesamling" er en forlængelse af de tidligere studentereksamenspublikationer, som KemiForlaget har udgivet, og indeholder alle de sæt, der er stillet til skriftlig Studentereksamen (stx) på A-niveau og i Studieretningsgymnasiet fra maj 2008 og til juni 2010. Derudover er medtaget de sidste 3 sæt, som er blevet anvendt ved den ordinære prøveform ved enten maj- eller augusteksamen fra 2006-2007. Indholdsmæssigt dækker disse stort set de krav, der stilles på den nye ordning, og opgaverne kan fint benyttes i undervisningen. Til gengæld har vi valgt ikke at medtage spektroskopåiopgaver fra det gamle "Standardforsøg med spektroskopi til skriftlig eksamen" da enkelte af dem indeholder MS; som ikke længere er pensum.

Omfang 80 sider, A4-format

 
 
 
Fast-faseekstration
 
 

Lene Hedegaard Jensen og Heinz-Günter Kicinski

Kemi A, Kemi B, Kemi C og Bioteknologi A på både STX og HTX.

Hæftet indeholder en teoretisk gennemgang af kromatografi-metoden generelt og af fastfaseekstraktion specielt med særlig vægt på de intermolekylære vekselvirkninger, som optræder. Eksperimenterne, er så simple at de kan benyttes på alle niveauer afhængig af, hvor dybtgående man for- og efterbehandler forsøgene og er meget velegnede til emneforløb omkring fødevarer, lægemidler, miljø m.m.

Ønsker man at arbejde lidt mere detaljeret, vil hæftet være glimrende til projektarbejde, og mange af forsøgene vil kunne inddrages i en problemstilling i forbindelse med Studieretningsprojektet i 3g (SRP).

Omfang 48 sider, B5-format