Her er du: > Kurser > Matematikkurser > Rekvirerbare kurser
 

Design skolens eget matematikkursus 

Pris 3 timer eksklusiv transport: 6.000,00 kr.
Pris 6 timer eksklusiv transport: 10.000,00 kr.
Skolen afholder selv udgifter til fortæring
Arrangør: Matematiklærerforeningen


Beskrivelse

Matematiklærerforeningen tilbyder målrettede rekvirerbare kurser, hvor indholdet tilpasses til de ønsker den enkelte skole har.
Emner på kurset kan f.eks. være

 • De nye eksamensformer - f.eks. gruppedelprøve på C- og B-niveau
 • Reform - spiralprincip, mindstekrav, ..
 • Anvendelse af matematikprogram som didaktisk værktøj og til opgaveregning
 • Læsning, ræsonnement og computer fra dag 1Omlagt skriftlighed
 • Overgang fra folkeskole
 • Forskellige rettestrategier
 • Skriftlig og mundtlig eksamen
 • Projektforløb
 • Anvendelsesorientering på HF
 • Innovation – hvordan kan innovative metoder anvendes i matematik
 • SRP/SSO – progression og problemformulering
 • Den gode start
 • Matematikdidaktik
 • ...

 

Indhold

Kurset tilrettelægges i samarbejde med den enkelte skole, men vil normalt bestå af konkret funderede oplæg, der i høj grad indeholder eksempler og ideer, som kan anvendes direkte i undervisningen.
Herudover kan der afsættes tid til diskussion og erfaringsudveksling blandt de deltagende lærere.
Selve indholdet af kurset aftales med oplægsholder.
Angiv overordnede ønsker til indholdet i kursustilmeldingen.

Målgruppe

Matematiklærere på stx og HF.

Undervisere

En underviser udpeget af matematiklærerforeningen - det varierer i forhold til den enkelte skoles ønsker om indhold og geografiske placering.

Tid og sted

Kurset kan rekvireres af en eller flere skoler sammen og afholdes på skolen.
Varighed: Halv dag (3 timer) eller hel dag (6 timer).

Kontakt

Yderligere information ved henvendelse til Jes S. Jørgensen, jes.sixtus@skolekom.dk

 

Bestillere
*
Afholdelsessted
Ønsket dato
Evt. alternativ dato
Tidspunkt
Emner der skal fokuseres på
*
Antal kursister
Kontaktperson
*
E-mail
*
Tlf.
Betaler adresse
EAN-nr.
CVR-nr.
Særlige bemærkninger
 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk