Her er du: > Kurser > Matematikkurser > Rekvirerbare kurser
 

Elektroniske rettestrategier i matematik 

 

Målet med kurset er, at klæde matematiklærere på til at rette og håndtere matematikopgaver elektronisk.

Pris: 7.500,00 kr.
Bemærk: Materialet er gratis tilgængeligt på hjemmesiden, hvor man også kan tage kurset gratis som selvstudium.
Arrangør: Matematiklærerforeningen

 

Målgruppe

Matematik- og samfundsfagslærere på stx og HF, der kun har ringe eller ingen erfaring med elektronisk retning af matematikopgaver. Kurset henvender sig også til hele lærerkollegier, der står over for at skulle tage springet til elektronisk retning.

Beskrivelse

Med indtoget af computerbaserede CAS systemer og computere som det primært i flere og flere skoletasker, er det naturligt at den klassiske matematik aflevering også ændrer form.

Matematiklærerforeningen udbyder dette kursus på baggrund af et udviklingsprojekt om elektroniske rettestrategier, og målet med kurset er dels at vise hvilke muligheder der ligger i at rette matematik elektronisk, og dels at klæde matematiklærere på til at tænke elektroniske hjælpemidler ind i alle retteprocessens faser. Således vil man gennem kurset få instruktion i hvorledes man henter, håndterer, retter og tilbagesender elevafleveringer elektronisk.

Til kurset er der udarbejdet en hjemmeside (http://rettestrategi.wordpress.com/), der er udformet så man kan få hjælp til det praktiske ved at se videoer af rettearbejdet i praksis.
Tanken med hjemmesiden er, at man til enhver tid kan gense instruktionsfilmene og således let få løst de praktiske problemer, man måtte ståde ind i.


Indhold

Kurset indledes med en kort teoretisk diskussion, med introduktion til en række begreber, situationer og faldgrupper man bør forholde sig til inden man finder sin egen elektroniske rettepraksis. Det er således ikke tanken med kurset, at pådutte deltagerne en specifik teknisk løsning. I stedet tager kurset sit udgangspunkt i den mangfoldighed af software løsninger der findes på landets gymnasier.

Den primære del af kurset består af hands-on aktiviteter, hvor der kan undervises i håndtering af elevbesvarelser i Lectio, LUDUS eller Fronter og konkrete rettestrategier for retning i WORD, PDF, Nspire, GeoGebra og Maple. Desuden vil der blive præsenteret nogle simple programmer, der kan gøre rettearbejdet lettere.

Undervisere

To undervisere udpeget af matematiklærerforeningen - det varierer i forhold til den enkelte skoles CAS værktøj.

Tid og sted

Kurset kan rekvireres af en eller flere skoler sammen og afholdes på skolen. Varighed 3 time

Kontakt

Yderligere information på kursets hjemmeside http://rettestrategi.wordpress.com/ eller
Janus Lylloff janus.lylloff@skolekom.dk

Bestillere
*
Afholdelsessted
Ønsket dato
Evt. alternativ dato
Tidspunkt
Antal kursister
Kontaktperson
*
E-mail
*
Tlf.
Betaler adresse
EAN-nr.
CVR-nr.
IT-værktøjer
Særlige bemærkninger
 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk