20. oktober 2020 - 00:50KemiForlagets katalog

690 - Aspekter af dansk kemi
Produktnr 690
Produkt Aspekter af dansk kemi
Beskrivelse

I anledning af Det Internationale Kemi år 2011 er der skaffet midler til, at en arbejdsgruppe nedsat Nationalkomiteen for Kemi - et organ under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, har kunnet sammenskrive bogen:


Aspekter af dansk kemi i det 20. og 21. århundrede


Fra forordet til hæftet kan læses:


Det er arbejdsgruppens ønske, at denne udgivelse vil give læsere under uddannelse og andre med løsere eller stærkere tilknytning til det kemiske fagområde en historisk forståelse for kemiens betydning i Danmark og for danske bidrag til den internationaleudvikling på området i de sidste godt hundrede år. Måtte disse mangeartede aktiviteter af fremtrædende danske kemikere også blive til inspiration for kommende kemikere i deres virke til gavn for både en personligt spændende karrierre og udviklingen af det danske velfærdssamfund.


Artikelsamlingen findes også på nettet www.kemi2011.dk, men for at udbrede kendskabet til bogen er trykt et lille oplag i bogform, idet vi håber, at den trykte udgave vil give lærerne inspiration til at få emnerne inddraget i undervisningen. Hæftet vil være relevant i historiske emner med kemi, industrihistorie i DK, samt diverse fagsamarbejder i bl.a. SRP og AT-projekter. I den forbindelse er det nu muligt, så længe lager haves, at købe restlageret til en særdeles fornuftig pris.

Udgivelse  1. udgave 1. oplag 2012
Omfang  200 sider
ISBN  978-87-89782-31-7
Pris DKK 20,00

Produktet forhandles desvrre ikke lngere.