Her er du: > Forlag > Matematik Bogsalg > Nyheder
 

Nye udgivelser fra Matematik Bogsalg 

Print
 
  Romerske Synsbedrag
   
Romerske synsbedrag Forfatter: Kirsti Andersen

I 2015 blev Kirsti Andersen dr. scient. med disputatsen "The Geometry of an Art. The History of the Mathematical Theory of Perspective from Alberti to Monge". Blandt Andet med udgangspunkt i dette arbejde er den foreliggende bog om romerske synsbedrag skrevet.
Bogen behandler udvalgte eksempler på anvendelse af perspektiviske principper i kunst og arkitektur fra oldtiden og renæssancen, alle med udgangspunkt i byen Rom. Fælles for eksemplerne er, at beskuerne oplever at se noget andet end det, de faktisk ser.
Bogens sigte er at give læserne en grundig beskrivelse af hvert eksempel, så dets matematik og historie står klart.
Kapitel 5 indeholder en kort gennemgang af vigtige matematiske principper bag anvendelse af perspektivet, og kapitel 6 indeholder opgaver og forslag til forløb, evt. med henblik på en studierejse til Rom. Muligheder for samarbejde med andre fag er oplagte.
 

 

  Herons formel
   
Herons formel  Forfattere: Kristian Danielsen og Henrik Kragh Sørensen

Herons formel, som tillader beregning af en vilkårlig trekants areal ud fra kendskab til den sidelængder, indtager en besynderlig position i forhold til gymnasiets matematikundervisning. På den ene side er selve formlen ikke dækket af kernestoffet, og eleverne skal ikke kunne bruge den til skriftlig eksamen. På den anden side er formlen til tider kendt af eleverne fra folkeskolen, uden at de rigtigt har noget forhold til dens rolle, kontekst og bevis. Dette materiale er designet som et eksempel på, hvordan kildecentreret matematikhistorie kan tage udgangspunkt i en undren hos elever og lærer og derudfra nå til centrale pointer om matematikkens indhold, grundlag, kontekst og formål.

Materialet er et eksempel på, hvordan man kan inddrage matematikhistorie i matematikundervisningen i STX, sådan som tidligere har illustreret det omkring logistisk vækst (Danielsen og Sørensen, 2014). Centralt for vores tilgang er, at inddragelsen er baseret på en autentisk kilde, som giver mulighed for at fortælle en sammenhængende fortælling, der integrerer matematik, historie og videnskabsteori. En af de store fordele, som vi ser ved dette materiale er, at det giver mulighed for på samme tid at behandle et godt og autentisk eksempel på et matematisk bevis og sideløbende perspektivere og nuancere videnskabsteoretiske diskussioner omkring matematikfaget.
 
 

  Diskret analyse - Fra talfølger til integralregning
 
Diskret analyse  Forfatter: Jan Agentoft Nielsen

Tanken bag materialet er at give læseren en forståelse for de centrale idéer i differential- og integralregningen ud fra konkrete talfølger og uden grænseværdibegrebet. Det sker gennem en række opgaver, der leder læseren hen mod selv at opdage resultaterne.

Da der ikke forudsættes viden udover grundskoleniveau, kan materialet bruges på alle niveauer i gymnasiet. Det kan bruges som introduktion til differentialregning eller som inspiration og perspektivering efterfølgende.
 

   

 

 

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk