19. oktober 2018 - 13:51Medlemsservice 

Bliv medlem

Du kan her læse om Matematik-, Fysik- og Kemilærerforeningen samt melde dig ind i foreningerne online.

Adresseændring

Du kan melde adresseændringer til sekretariatet online på et par minutter.

Udmeldelse

Du kan melde dig ud af en eller flere af de faglige foreninger her.

Ved ændring af ansættelsessted

Husk at meddele, hvis du skifter ansættelsessted, da medlemspakker bliver sendt til ansættelsesstedet. Bemærk at medlemspakker ikke bliver eftersendt.

 

Kontakt sekretariatet

Du kan kontakte os på nedenstående adresse:

LMFK-sekretariatet
Høffdingsvej 34, 2. sal
2500 Valby

Tlf.: 3539 0064

Mail: lmfk@lmfk.dk