Her er du: > LMFK-bladet > Indlæg
 

Indlæg til LMFK-bladet 

Print

LMFK-bladet er fælles medlemsblad for Matematiklærerforeningen, Fysiklærerforeningen og Kemilærerforeningen. Medlemmerne af ovennævnte foreninger underviser på de gymnasiale uddannelser og HF-kurser.

 

Deadlines

Bladet udkommer 4 gange årligt i et oplag på ca. 2800 - i starten af månederne marts, juni, oktober og december.

  • Deadline for indlæg er den 1. i måneden før udgivelsen.

Indlæg sendes til

Niels Elbrønd Hansen
Gentoftegade 55A, 1. th.
2820 Gentofte
Tlf. 60 80 05 16
Mail elbroend @ gmail.com

 

Udvalgte artikler offentliggøres også på nettet

Udvalgte artikler er/vil blive tilgængelige her på hjemmesiden. Kriteriet ved udvælgelsen er, at artiklerne skal være værd at gemme, fordi de fagligt, pædagogisk eller didaktisk er langtidsholdbare. Reglen er den, at indleverede artikler til LMFK-bladet også automatisk kan offentliggøres på webstedet, medmindre forfatteren klart meddeler, at dette er uønsket.

Formater

Indlæg modtages kun på elektronisk form, fx som en mail med vedhæftet fil. Send venligst medfølgende illustrationer som selvstændige filer, fx i jpg-format i højest mulig opløsning. Teksten kan fremsendes som en fil lavet i Word, Open Office, InDesign, osv, osv. Den modtagne tekst nyopsættes i et desktop-publishing program, så der er ingen krav til tekstens formatering.

 
LMFK-sekretariatetToldboden 3, 2. sal D188800 ViborgTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@sekr.dk