Her er du: > LMFK-bladet > Annoncer
 

Annoncer i LMFK-bladet 

Print

LMFK-bladet er fælles medlemsblad for Matematiklærerforeningen, Fysiklærerforeningen og Kemilærerforeningen. Medlemmerne af ovennævnte foreninger underviser på de gymnasiale uddannelser og HF-kurser.

 

Priser

Prisen ekskl. moms er på annoncer er som følger:

1/1 side 6.000 kr.
1/2 side 3.000 kr.
1/4 side 1.650 kr.

Der kan indgås annonceaftaler, hvorved der ydes rabat efter efterfølgende retningslinjer:

  • Ved 2 eller 3 helsides annoncer i et og samme blad ydes 5% rabat.
  • Ved 4 eller flere helsides annoncer i et og samme blad ydes 10% rabat.
  • Ved annoncering i 4 på hinanden følgende numre ydes der 10% rabat.

Andre rabataftaler kan ikke indgås, og de nævnte rabatformer kan ikke kombineres.

Priserne er gældende, indtil andet meddeles her.

 

Annonceformater

Type

Layout

Længde

Bredde

Format

1/1 side

kant-kant

210

297

A4 stående

1/2 side

kant-kant

210

148

A5 liggende

1/2 side

inden for margin

177

125

liggende

1/4 side

inden for margin

86

120

stående

Annoncer skal fremsendes som en trykkeklar pdf-fil med skæremærker og 3mm. bleed.

Annoncematerialet sendes til

Niels Elbrønd Hansen
Gentoftegade 55A, 1. th.
2820 Gentofte
Tlf. 60 80 05 16
Mail elbroend @ gmail.com

Annoncer kan sendes pr. mail - til ovennævnte adresse.

Deadlines

Bladet udkommer 4 gange årligt i et oplag på ca. 2800 - i starten af månederne februar, maj, oktober, og december.

  • Deadline for annoncer er den 1. i måneden før udgivelsen.
 

Rekvirer et gratis prøveeksemplar på sekretariatet.

 
LMFK-sekretariatetToldboden 3, 2. sal D188800 ViborgTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@sekr.dk