01. juli 2022 - 16:12Fysikforlaget katalog

343 - Fysik i rummet – raketter, satellitter og jordobservation (udkommer 9.juni 2021)
Produktnr 343
Produkt Fysik i rummet – raketter, satellitter og jordobservation (udkommer 9.juni 2021)
Beskrivelse

Forfattere   Steen Eiler Jørgensen og Jakob Kirknæs


Beskrivelse


Denne bog dækker emnet Fysik i det 21. århundrede, Rumfysik. Hoved­vægten ligger på den del af rumfarten, der handler om at opsende sa­tellitter, og om hvordan satellitterne kan bruges til at observere jord­overfladen.


Kernestoffet er dækket af kapitlerne 2 – 7, og det indbefatter også områ­derne ”gravitationsloven og bevægelse om et centrallegeme” samt ”det elek­tromagnetiske spektrum” fra det sædvanlige kernestof i Fysik A. Der for­udsættes en viden om fysik svarende til B–niveau, og herudover bruges begreberne bevægelsesmængde og centripetalkraft.


I kapitel 8 får man mere at vide om rejser i Solsystemet, og kapitel 9 handler om rumfartens fremtid. Disse kapitler kan bruges som supple­rende stof eller til elever, der skriver større opgaver om rumfart.


 

Type Bøger
Udgivelse  1. udgave 2021
Sider   148
ISBN   978–87–7792–095–0
Pris DKK 160,00
Pris ved 10+ stk 130,00

Læg i kurven  Antal: