Her er du: > Foreningerne > Fysiklærerforeningen > Generalforsamling
 

Generalforsamling 2017 

Print

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Traditionen tro afholdes fysiklærerforeningens generalforsamling i forbindelse med årskurset.

Generalforsamlingen afholdes

torsdag d. 9. november 2017 kl. 17-18

Hotel Comwell

Skovbrynet 1

6000 Kolding

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om styrelsens virksomhed

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Fastlæggelse af kontingent

6. Valg af tre styrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleant

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

9. Eventuelt

 

Forslag til kandidater samt forslag til punkter, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde  skriftligt senest 28 dage før generalforsamlingen.

 

Kandidater og forslag til punkter på dagsordenen vil senest 14 dage før generalforsamlingen blive offentliggjort her på siden.

 

1. oktober 2017

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk