Her er du: > Foreningerne > Fysiklærerforeningen > Generalforsamling
 

Generalforsamling 2020 

Print

Traditionen tro afholdes fysiklærerforeningens generalforsamling i forbindelse med årskurset.

Information om LMFK Årskurset finde her  - LMFK Årskurset er desværre aflyst, i stedet afholder Fysiklærerforenigen en kort version af Fysiklærerforeningens Årskursus og Generalforsamling 2020.

 

Der afholdes ordinær generalforsamling i Fysiklærerforeningen

 

torsdag d. 19. november 2020 kl. 17:15-18:00 på

ODEON, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Valg af formand
 6. Valg af tre styrelsesmedlemmer
 7. Valg af en suppleant
 8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
 9. Indkomne forslag
 10. Det videre arbejde
 11. Eventuelt

 

Ad 4.

Styrelsen foreslår uændrede kontingenter, således, at der betales 100 kr. til Fysiklærerforeningen og 475 kr. til LMFK-samarbejdet. Er man medlem af flere foreninger, betales kun ét kontingent til LMFK. For pensionister er de tilsvarende beløb 25 kr. og 250 kr.

 

Ad 5.

På valg som formand er Michael Agermose Jensen, VUC Fyn. Modtager ikke genvalg. 
Styrelsen foreslår Jon Gaarsmand, Rødkilde Gymnasium, som ny formand.

 

Ad 6. 

På valg til styrelsen er Dorthe Agerkvist, Herlev Gymnasium og HF, modtager ikke genvalg.

På valg er også Jon Gaarsmand, Rødkilde Gymnasium og Jens Bang-Jensen, Sct. Knuds Gymnasium. Begge modtager genvalg.

Styrelsen foreslår nyvalg af Jeppe Willads Petersen, Rungsted Gymnasium.

Styrelsen foreslår nyvalg af Anja Skaar Jacobsen, KVUC, til styrelsen.

 

Ad 7.

Styrelsen foreslår nyvalg af Heidi Lentge, Det Frie Gymnasium, som styrelsessuppleant.

 

Ad 8.

Styrelsen foreslår, at Karsten Refsgaard, Vejen Gymnasium og HF, og Kim Vedel Pedersen, Nørre Gymnasium, genvælges som revisorer.

 

Ad 9.

Der er ikke indkommet nogle forslag til generalforsamlingen.

 

 

 

Forslag til kandidater samt forslag til punkter, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde skriftligt senest torsdag den 22. oktober. Disse vil snarest derefter blive offentliggjort på lmfk.dk.

 

På styrelsens vegne

Michael Agermose Jensen, formand

 

opdateret 2. november 2020

 
LMFK-sekretariatetToldboden 3, 2. sal D188800 ViborgTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@sekr.dk