Her er du: > Foreningerne > Fysiklærerforeningen > Generalforsamling
 

Generalforsamling 2021 

Print

Traditionen tro afholdes fysiklærerforeningens generalforsamling i forbindelse med årskurset.

Information om Fysik Årskurset findes under "Kurser" her på siden.

 

Der afholdes

Ordinær Generalforsamling i Fysiklærerforeningen

torsdag d. 25. november 2021 kl. 17:30-18:30 

på Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Valg af tre styrelsesmedlemmer
  6. Valg af en suppleant
  7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
  8. Indkomne forslag
  9. Det videre arbejde
  10. Eventuelt

 

Forslag til kandidater samt forslag til punkter, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde skriftligt senest torsdag den 28. oktober. Disse vil snarest derefter blive offentliggjort på lmfk.dk.

 

På styrelsens vegne

Jon Gaarsmand

Formand

 

opdateret 17. august 2021

 
LMFK-sekretariatetToldboden 3, 2. sal D188800 ViborgTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@sekr.dk