Her er du: > Foreningerne > Fysiklærerforeningen > Generalforsamling
 

Generalforsamling 2018 

Print

Traditionen tro afholdes fysiklærerforeningens generalforsamling i forbindelse med årskurset.

Information om Fysik Årskurset finde her.

 

Der afholdes ordinær generalforsamling i Fysiklærerforeningen

 

torsdag d. 22. november 2018 kl. 17:00-18:00 på

Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Valg af formand
 6. Valg af tre styrelsesmedlemmer
 7. Valg af en suppleant
 8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
 9. Indkomne forslag (ingen indkomne forslag - punktet bortfalder)
 10. Det videre arbejde
 11. Eventuelt

 

Ad 4.
Styrelsen foreslår uænrede kontingenter således, at der betales 100 kr. til Fysiklærerforeningen og 425 kr. til LMFK-samarbejdet. Er man medlem af flere foreninger, betales kun ét kontingent til LMFK. For pensionister er de tilsvarende beløb 25 kr. og 200 kr.

 

Ad 5.

På valg til formand for en toårig periode er Michael Agermose Jensen, Christianshavns Gymnasium. Modtager genvalg.

 

Ad 6.

På valg til styrelsen for en toårig periode er Dorthe Agerkvist, Herlev Gymnasium, Mathias Egholm, Odder Gymnasium og Jon Gaarsmand, Rødkilde Gymnasium. Mathias Egholm træder ud af bestyrelsen, de øvrige modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Jens Bang-Jensen, Sct. Knuds Gymnasium.

 

Ad 7.

Styrelsen foreslår nyvalg af Solveig Skadhauge, Nærum Gymnasium som styrelsessuppleant.

 

Ad 8.

Styrelsen foreslår, at Karsten Refsgaard, Vejen Gymnasium og HF og Kim Vedel Pedersen, Nørre Gymnasium genvælges som revisorer.

 

Ad. 9

Der er ikke modtaget forslag til generalforsamligen, så punktet bortfalder.

Forslag til kandidater samt forslag til punkter, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde skriftligt senest torsdag den 25. oktober. Disse vil snarest derefter blive offentliggjort på lmfk.dk.

 

På styrelsens vegne

Michael Agermose Jensen, formand

 

opdateret 06. november 2018

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk