19. oktober 2021 - 22:59Zoom ind på matematik 

Zoom ind på matematik

I det sidste års tid har vi måtte aflyse vores kurser som følge af corona-epidemien. Derfor afprøver vi nu noget ”nyt”. Fra januar til marts arrangerer vi en række virtuelle møder/kurser, hvor vi tager undervisningsrelevante matematikemner op. Møderne foregår fra kl. 16.15-17.30 på Zoom.
Møderne er indtil videre åbne for alle og foreløbigt uden kursusafgift. Efter den første række af møder evaluerer vi konceptet.
 
Målgruppen er matematiklærere i gymnasiet og hf. 
 
Tilmeldingen til møderne foregår via det angivne link. Sidste frist for tilmelding er dagen inden mødet kl. 16.00. De tilmeldte får herefter tilsendt et tilmeldingslink til Zoom.
 
Vi modtager gerne ideér til fremtidige aktiviteter. Skriv til Jes S. Jørgensen (mail er angivet nederst på siden).
 
Listen med møder opdateres jævnligt.
 
Følgende møder har været afholdt i foråret 2021:
 
Onsdag den 24/3 (uge 12): Matematiske modellers videnskabsteori (Link til tilmelding)
  Matematik spiller en central rolle i både videnskab og den offentlige debat. Det er typisk en uudsagt antagelse, at matematikken er objektiv og eksakt, og matematiske argumenter har derfor en særlig vægt – tal lyver ikke! Hvis man ser nærmere efter, er det dog ikke helt så enkelt. Specielt rummer matematiske modeller en række centrale valg – af datagrundlaget, af den matematiske motor, og af modellens begrebsdannelser og idealiseringer. Det kræver kritisk refleksion at tage den slags valg, og de kan meget hurtigt føre til etiske hovedbrud. I foredraget skal vi se, hvordan modelvalg opstår og hvorfor de kan føre til etiske problemer i cases fra anbefalinger om cykelhjelme til machine learning forudsigelser sygdom.

Tilmeldingsfrist:
Tirsdag den 23/3 kl 16.00.
Oplægsholder: Mikkel Willum, Københavns Universitet
 

Mandag den 8/3 (uge 10): Udfordring af dygtige elever med Georg Mohr-opgaver (Link til tilmelding)
  På dette lille Zoom ind på matematik-kursus vil jeg give et overblik over, hvad der findes af materiale fra Georg Mohr-Konkurrencen, der (uden forberedelse for os lærere) kan bruges til at udfordre de dygtigste elever i gymnasiet. Alt materialet har fokus på problemløsning, hvor man får en meget kort indføring i teori og derefter udfordres med opgaver, hvor man skal tænke ud af boksen og ikke blot følge standardskabeloner. Der er materiale både til dygtige elever, der endnu ikke har arbejdet meget med problemløsning, men også til dem der har.
Oplægsholder: Kirsten Rosenkilde, Nørre Gymnasium og medlem af Georg Mohr-arbejdsgruppen
 
Torsdag den 4/3 (uge 9): Computational Thinking i Matematikundervisningen (Link til tilmelding)
  Anvendelsen af computermodeller og simuleringer er vidt udbredt i stort set alle forskningsfelter og i mange andre sammenhænge i samfundet, og kompetencer indenfor Computational Thinking er derfor blevet en vigtig brik i elevernes almendannelse. På dette fyraftensmøde vises nogle konkrete undervisningsforløb om hhv. lineær vækst og differentialligninger udviklet over de sidste to år i et DASG-forløb. Derudover skal deltagerne afprøve et forløb fra et bibliotek med DASG-forløbets udviklede materialer.
Oplægsholdere: DASG: Allan Jensen, Silkeborg Gymnasium og Frode Peulicke, Gefion Gymnasium.
 

 

Mandag den 22/2 (uge 8): Opgaveformulering SRP (Link til tilmelding)
  På mødet vil vi fokusere på udformningen af den gode opgaveformulering, hvor matematik indgår. Vi vil se på gode ord- og sprogvalg og vise, hvordan man kan indfange de forskellige aspekter af faget, vi ønsker, at eleven inddrager. Vi drøfter nogle konkrete opgaveformuleringer og ser på, hvordan de skaber sammenhæng mellem relevante faglige mål og elevens mulighed for en bred opfyldelse heraf. Det hele munder ud i, at du som deltager går fra mødet med et skarpere blik for, hvordan den både konkrete og gode opgaveformulering ser ud, så både tidsforbrug bliver lavere og kvaliteten højere.
Oplægsholder: Hans Damm Jakobsen, Århus Katedralskole
 
Mandag den 15/2 (uge 7): Opgaveformulering SRP (Link til tilmelding)
  På mødet vil vi fokusere på udformningen af den gode opgaveformulering, hvor matematik indgår. Vi vil se på gode ord- og sprogvalg og vise, hvordan man kan indfange de forskellige aspekter af faget, vi ønsker, at eleven inddrager. Vi drøfter nogle konkrete opgaveformuleringer og ser på, hvordan de skaber sammenhæng mellem relevante faglige mål og elevens mulighed for en bred opfyldelse heraf. Det hele munder ud i, at du som deltager går fra mødet med et skarpere blik for, hvordan den både konkrete og gode opgaveformulering ser ud, så både tidsforbrug bliver lavere og kvaliteten højere.
Oplægsholder: Hans Damm Jakobsen, Århus Katedralskole
 
Tirsdag den 9/2 (uge 6): SRP i matematik med informatik eller oldtidskundskab (Link til tilmelding)
  Oplægsholderne vil kort fortælle lidt om C-faget og herefter komme med eksempler på, hvordan faget kan spille sammen med matematik.Herefter deler kursusdeltagerne sig op med mulighed for at diskutere flere detaljer omkring enten oldtidskundskab eller informatik.
Oplægsholdere: Dennis Pipenbring (Gefion Gymnasium) og Hanne Eggert Strand (Helsingør Gymnasium)
 
Onsdag den 3/2 (uge 5) Lineær modellering (statistik) (Link til tilmelding)
  I gymnasiet ser vi ofte i eksamensopgaver "den lineære model y=ax+b", men det er faktisk ikke korrekt. Modellen er Y ~ αx+β + ε, hvor ε ~ N(0, σ), og y=ax+b er den estimerede model.
Det betyder, at der er 4 krav, som skal være opfyldt: Linearitet, homogen varians, uafhængighed og normalitet af fejlled.
På fyraftensmødet på Zoom vil vi sammen ud fra konkrete eksempler udforske betydningen af disse krav og hvordan det vurderes, om de er opfyldt.
Vi vil desuden vha residualspredningen se på estimation af modellens spredning σ, der svarer til den naturlige variation, som er i den population, som opgaven handler om, og hvilken betydning spredning har for modellens anvendelse i den konkrete kontekst, herunder konfidens- og prediktionsintervaller.
Oplægsholder: Jan B. Sørensen, Aalborg City Gymnasium
 
Tirsdag den 26/1(uge 4): Enkeltfaglig SRP i Matematik - Muligheder og komplikationer (Link til tilmelding)
  Gymnasiereformen har gjort det lettere for elever at skrive enkeltfaglig SRP. For matematik betyder det nogle helt nye faglige muligheder for indholdet i en SRP. Samtidig giver det nogle didaktiske muligheder - og komplikationer - i forhold til elever der vælger at skrive enkeltfagligt. Og endeligt giver det lærerne nogle udfordringer med at leve op til krav i SRP-læreplan og -vejledning. Disse problemstillinger vil blive adresseret i oplægget, med udgangspunkt i eksempler på enkeltfaglige opgaveformuleringer i matematik, som blev anvendt sidste år. Der vil være god tid til spørgsmål og indspark fra deltagerne.
Oplægsholder: Kasper Bjering Søby Jensen, Roskilde Katedralskole
 

Kontaktperson 
Jes Sixtus Jørgensen (mail: JJ@eg-gym.dk)