01. april 2020 - 23:11Raspberry PI & Astro PI for nybegyndere og fortsættere med lidt CanSat intro 


Tidspunkt:Torsdag d. 29. august 2019, 10:00 - 16:00
Sted:Datalogisk Institut, Københavns Universitet
Biocenteret
Ole Maaløes Vej 5, lokale 4-0-24
2200 København N
Pris:1.200,- kr.
Tilmeldingsfrist:Torsdag 27. juni 2019
Arrangør:IT-lærerforeningen, Esero, ESA

 

Manchet (en appetitvækker om kurset)

Mest Raspberry PI - (men også lidt Arduino) dataopsamling, programmering & simple elektriske kredsløb. Astro PI & CanSat, forløb og materialer. "Use, modify and create", "Trinvise forbedringer" & "Computational thinking". IT-lærerforeningen, DIKU, Esero & ESA arrangerer

Formål:

det er målet at introducere forløb, der kan bruges til at opfylde de relevante faglige mål i fagene Informatik og Fysik på C- og B niveau. På kurset vil det blive præciseret hvilke faglige mål, der er relevante.
Det vil vi gøre ved at anvende Raspberry PI i konkurrencen, kaldet "mission spacelab":
Det europæiske rumagentur, ESA, holder hvert år konkurrence hvor elever kan lave eksperimenter på den internationale rumstation, ISS. Eksperimenterne kører på microcomputeren, Raspberry Pi, med sensorer på kaldets en Astro Pi. Her kan eleverne tage billeder af Jorden, måle luftfugtigheden i rumstationen og meget andet. Kursusdagen giver indblik i arbejdsprocessen fra tidligere deltagere og en indføring i de tekniske aspekter. Det giver en basis for selv at køre et Astro Pi forløb på egen skole. Der kræves ingen forudgående programmeringserfaring.
For at holde perspektiv vil der komme en meget kort Arduino demonstration med henblik på CanSat.

Indhold:

Dagens program består af korte workshops om følgende forløb:

Der samles op med udveksling af viden og materialer. Førstegangsdeltagere vil nok have mest ud af at deltage i de fire første punkter nævnt ovenfor. Deltagere der har været med før tilbydes program med passende udfordringer der bygger videre på vores erfaringer fra flere gymnasier. Som noget nyt overvejer vi at organisere en træningslejr for elever der er gået videre til "mission space lab 2'nd stage". Vi håber at have noget mere konkret om den nævnte træningslejr at fremlægge på kurset. Vi forbeholder os ret til små ændringer i programmet.

Målgruppe:

Først og fremmest undervisere i gymnasiefagene Informatik og Fysik, men også andre naturvidenskabelige undervisere er velkomne. Undervisere i naturvidenskabelige fag i folkeskolen er også velkomne.

Tilmelding: www.iftek.dk/kurser:7

Kontaktperson: Rune Klarskov Jensen
E-mail:             runeklarskov@gmail.com
tlf.:                  26 83 99 61