28. maj 2020 - 17:15Undersøgelsesbaseret matematikundervisning - relevant, interessant og anvendelig 


Tidspunkt:Onsdag d. 30. januar 2019, 09:45 - 16:45
Sted:Odense Katedralskole
Pris:Kurset er gratis, da det er en del af et EU-støttet projekt.
Tilmeldingsfrist:Onsdag 16. januar 2019
Arrangør:Matematiklærerforeningen i samarbejde med Instituttet for Naturvidenskabernes Didaktik (IND) samt Institut for Matematiske Fag, KU samt projekt MERIA

 

I læreplanerne for matematik STX og HF fra 2017 står der under afsnittet Didaktiske principper:

"Undervisningen organiseres i forløb, der tilrettelægges med en passende balance og hensigtsmæssig sekvensering mellem undersøgelsesbaserede, dialogbaserede og formidlende aktiviteter, hvor omdrejningspunktet er elevernes selvstændige arbejde med faget i grupper såvel som individuelt."

Igennem et EU-støttet projekt - MERIA (Mathematics Education. Relevant, Interesting and Applicable) - har Matematiklærerforeningen i samarbejde med IND og MATH på KU udviklet materialer ud fra et didaktisk princip, der netop sekvenserer undervisningen og veksler mellem undersøgelsesbaserede aktiviteter samt en dialogbaseret undervisning samt aktiviteter, der involverer formidling og kritisk stilligtagen.

Formål

Kurset har til formål at præsentere kursusdeltagerne for materialerne udviklet i MERIA-projektet og give mulighed for selv at videreudvikle denne undersøgelsesbaserede tilgang til matematikundervisning ud fra den matematikdidaktiske baggrund for projektet samt en præsentation af konkrete undervisningsforløb, som er blevet afprøvet af danske gymnasielærere samt gymnasielærere i Kroatien, slovenien og Holland.
Ligeledes vil der blive lavet en perspektivering til læreplanerne, og hvordan denne tilgang kan understøtte flere af reformens elementer.

Projektets hjemmeside kan ses her: https://meria-project.eu/

Program
Bemærk at kurset forløber over to dage!

Kursusdag 1 Kursusdag 2
Onsdag d. 30. januar Onsdag d. 10. april
09:15 Ankomst og kaffe
 
09:30 Ankomst og kaffe
09:45 Velkomst
 
10:00 Bordet rundt
10:00 Undersøgelsesbaseret undervisning
En didaktisk tilgang
 
10:30 Analyse af materialer
11:00 Præsentation af MERIA-materialer
 
11:30 Nye scenarier
12:00 Frokost
 
12:00 Frokost
12:45 Præsentation og diskussion af testforløb
 
12:45 Gruppearbejde
13:45 Deling af de nye scenarier
14:45 Kaffepause
 
14:45 Kaffepause
15:00 Oplæg om IBMT
(Inquiry Based Math Teaching)
 
15:00 Det bredere perspektiv
16:00 Udlevering af lektie til kursusdag 2
 
16:00 Vidensdeling
16:45 Farvel og tak for i dag 16:30 Opsamling, evaluering og konferencen i Zagreb
 
    17:00 Farvel og tak for i dag
 

Målgruppe

Matematiklærere ved de gymnasiale uddannelser

Kontaktperson

Jeanette Marie Axelsen, ja@vordingborg-gym.dk