19. august 2019 - 03:55Faglig opdatering i matematik 


Tidspunkt:Onsdag d. 20. marts 2019, 09:00 - torsdag d. 21. marts, 15:30
Sted:Comwell Sorø
Pris:2.700,- kr.
Overnatning 959,- kr.
Tilmeldingsfrist:Fredag 8. februar 2019
Deltagerantal:Begrænset deltagerantal
Arrangør:Matematiklærerforeningen

 

Formål

Formålet med kurset er at give læreren en lidt dybere matematisk forståelse af de nye reformemner, sådan at man kan være et skridt foran eleverne i den daglige undervisning og også er bedre rustet til evt. studieretningsprojekter, hvor emnerne indgår.

Program

Dag 1 - onsdag
09:00 - 09:30 Ankomst, kaffe m.v.
 
09:30 - 10:15 Forelæsning - Om funktioner af to variable
v/Søren Eilers
 
10:15 - 12:00 Opgaveregning
 
12:00 - 13:00 Frokost
 
13:00 - 13:45 Foredrag
v/Søren Eilers
 
13:45 - 14:30 Opgaveregning
 
14:30 - 15:00 Kaffe/the/kage
 
15:00 - 15:30 Eksponential/potensfunktioner
v/Jan Agentoft
 
15:30 - 16:30 Epicykler. Fra Ptolemæus til Simpsons. (Maple, Geogebra, Nspire)
 
18:30 - Middag
 
Dag 2 - torsdag v/Helle Sørensen og Bo Markussen
09:30 - 10:30 Test i binomialfordelingen, delvis simulationsbaseret.
Både "forelæsning" og regneøvelser.
 
10:30 - 11:15 Konfidensintervaller i binomalfordelingen, med fokus på hvad det egentlig betyder at noget er et konfidensinterval.
Cirka halv tid til forelæsning og regneøvelser.
 
11:15 - 12:00 Regression, hvor der nok også bliver lidt tid til at snakke om normalfordelingen.
 
12:00 - 13:00 Frokost
 
13:00 - 14:00 Regneøvelser (nok både til binomaldata og regression) og mulighed for at stille spørgsmål.
 
14:00 - 15:00 Ikke-transitive terninger
v/Jan Agentoft
 
15:00 - 15:30 Afslutning og evaluering

Arrangører

Jan Agentoft Nielsen, Mette Grage, Mikkel Rønne

Kontakt

Mikkel Rønne, mikkel.r.roenne@gmail.com