25. november 2017 - 12:05Regionalkursus i matematik, region 5 


Tidspunkt:Torsdag d. 18. januar 2018, 10:00 - 16:00
Sted:Odense
Pris:900,- kr.
Tilmeldingsfrist:Mandag 8. januar 2018
Arrangør:Matematiklærerforeningen

 

Formål

Dels at give faglig inspiration til undervisningen og dels at give orientering om såvel formelle som uformelle tiltag til at styrke matematikundervisningen.

Indhold

Programmet for dagen vil i store træk være følgende:

Kl. 09:30 - 10:00 Ankomst. Kaffe, the og rundstykker.
 
Kl. 10:00 - 12:00 Fagligt nyt fra fagkonsulenten og Matematiklærerforeningen.
 
Kl. 12:00 - 13:00 Frokost
 
Kl. 13:00 - 16:00 Et eller to faglige oplæg.

Målgruppe

Matematiklærere på landets gymnasier

Kontakt

Janus Lylloff, janus.lylloff@skolekom.dk

 

Online tilmelding