Her er du: > Materialebank > Materialebank matematik > WEB
CAS
WEB
AT
SRP
 

Paradigmatiske eksempler indsamlet af tidl. fagkonsulent Bjørn Grøn 

Print
placering niveau nr. karakteristik titel Præsentation Noter og links
A,B A,B 111 deduktivt forløb Euklids Elementerne med elevvalgte projekter Præsentation
DOC PDF
 
      (projektforløb)    
  A,B 111a deduktivt forløb Euklids femkantskonstruktion Note
DOC PDF
        (Heri: Periferivinkler og Euklids bevis for Pyth. sætn)
  A,B,C 111b deduktivt forløb Herons formel   mgl(HB)
  A 112 deduktivt forløb De reelle tal og kontinuitetssætningerne Præsentation Note
DOC PDF
             
A A 113 deduktivt forløb Middelværdisætningen, konvekse funktioner Præsentation
DOC PDF
Note
DOC PDF
      (indeh. eksperim. elementer) og l'Hospitals regel  
A A 114 deduktivt forløb Deduktivt forløb om løsning af differentialligninger Præsentation
DOC PDF
Note (1.ordens)
DOC
            Note (2.ordens)
DOC
  A 115 deduktivt forløb Den naturlige logaritmefunktion mgl(BG)
  A 116 deduktivt forløb Størrelsesforholdet mellem funktioner Opgaveforløb
DOC PDF
  A 117 deduktivt forløb Tredeling af en vinkel Præsentation Note
DOC PDF
A,B,hfB A,B 121 eksperimenterende forløb Eksp. forløb om differentialkvotienter Præsentation
DOC PDF
 
  A,B,C 122 eksperimenterende forløb At skyde dyr – om kasteparablen   Opgaveforløb 1
DOC
Kasteparablen i idræt Opgaveforløb 2
DOC
      (evt. samarbejde med fysik) (om kasteparablen – se også 236)  
A,B A,B,C 123 eksperimenterende forløb Eksperimenterende forløb om variabelbegrebet Præsentation
DOC PDF
Noter
DOC PDF
      (it-forløb) (Tilfældige rektangler)  
B,hfB B 124 eksperimenterende forløb Hvordan finder man tangenten Præsentation
DOC PDF
 
  A,B 124a eksperimenterende forløb Linjer og parabler / linjer og polynomier Opgaveforløb
      (cas-forløb) ('cas kan noget, men ikke det hele')  
  A,B 124b eksperimenterende forløb Lige og ulige funktioner Præsentation
DOC
Emnehæfte
DOC
      (cas-forløb)      
  B 125 eksperimenterende forløb Eksperimenterende forløb om monotoniforhold Præsentation
DOC
 
             
  A,B 126 eksperimenterende forløb Vietnam-lotteriet   Noter
DOC PDF
Datasæt
XLS
  A,B 126a eksperimenterende forløb Fødes der færre og færre drenge? Noter
      (it-forløb)      
C B,C 127 eksperimenterende forløb Det gyldne snit Præsentation
DOC PDF
Noter (opgaveforløb)
DOC PDF
      (indeh. deduktive elementer) (noterne indeholder også Fibonaccital)
  B,C 127a eksperimenterende forløb Geometriske konstruktioner Præsentation Noter
DOC
      (indeh. deduktive elementer) (med passer og lineal / med andre midler)
  B 128 eksperimenterende forløb optimeringsforløb   Opgaveforløb
  A,B 128a eksperimenterende forløb Optimeringsforløb i geometri: Jeg er den største Præsentation Emnehæfte
DOC
      (indeh. deduktive elementer samt anvendelse af it)  
hfB B 129 eksperimenterende forløb Grafkending, 2 forløb Præsentation1
DOC PDF
 
          Præsentation2
DOC
 
  A,B,C 130 eksperimenterende forløb Livsforsikringsmatematik: Hvor gammel bliver jeg Præsentation
DOC
Emnehæfte
DOC
      (it-forløb – anvendelse af excel)    
C A,B,C 131 beviser og ræsonnement Er det sandt? Altid sandt? Kan det bevises? Præsentation
DOC PDF
 
        (Eulers polyuedersætn., primtal, Goldbachs, tårnene i Hanoi)
  A 132 beviser og ræsonnement Emner indenfor integralregning Præsentation Noter
DOC
  A,B,C 133 beviser og ræsonnement uendelighed   Projektforløb
hfB hfB 134 beviser og ræsonnement Beviser og ræsonnementer Præsentation
DOC PDF
 
        (Forskellige bevistyper)  
  A,B 135 beviser og ræsonnement Hvilken n-kant indskrevet i en cirkel har størst areal Noter
    136 beviser og ræsonnement Fermats sidste sætning... Præsentation
DOC
 
      (evt. mat-eng; se også 162) Andrew Wiles and his proof of… Film findes
C B,C 137 beviser og ræsonnement Lille forløb om tal Præsentation
DOC PDF
 
  A,B 138 beviser og ræsonnement Primtal   Opgaveforløb
A A 141 cas-forløb Differentialligningsmodeller Præsentation
DOC PDF
 
A A 141a cas-forløb Differentialligningsmodeller og Derive Præsentation
DOC
Emnehæfte
A A 142 cas-forløb Funktioner af to variable Præsentation
DOC PDF
Emnehæfte
DOC
hfC, C A,B,C 143 dynamisk geometri Klassisk geometri - fra geometrisk animation til Præsentation
DOC PDF
 
        analytisk bevis    
hfC hfC 152 rapporter til hf C Eks. på opgaveformuleringer til mat-rapporter C Præsentation
DOC PDF
 
        (vækstmodeller / geometri / statistik)
hf B hfB 153 rapporter til hf B Eks. på opgaveformuleringer til mat-rapporter B

Præsentation
DOC PDF

 
        (diffregn / bevisførelse)  
hf C hf C 154 værkstedsunderv. på hf C Værksted og hf C Præsentation
DOC PDF
 
        (intro mat / første rapport / mundtlighed)
hf B hf B 155 værkstedsunderv. på hf B Værksted og hf B Præsentation
DOC PDF
 
        (første rapport / mundtlighed / mdtl eks)
A,B,hfB A,B 161 matematiske tekster Eksempel på opskrift for læsning af en mat. tekst Præsentation
DOC PDF
 
A A 162 matematiske tekster Engelsk tekst om Fermats sidste sætning Præsentation
DOC PDF
 
      (se også 136)      
B A,B 163 matematiske tekster Broerne i Königsberg Præsentation
DOC PDF
 
        (tekst om grafteori)    
  A,B 164 matematiske tekster Broer, skak og netværk Artikel
PDF
  A,B 170 projektforløb Tre projekter inden for vektorregning opgaveforløb
DOC
  A,B 171 projektforløb Tre projekter inden for differentialregning opgaveforløb
DOC
  A,B 172 projektforløb Projekt inden for integralregning opgaveforløb
DOC
  A,B 173 projektforløb Projekt om potensrækker opgaveforløb
DOC
  A,B 174 projektforløb Projekt om lineær regression opgaveforløb
DOC
  A,B 175 projektforløb Projekt om kombinatorik opgaveforløb
DOC
A,B,C,hf A,B,C 201 grundforløb Vækstmodeller og introduktion af variabelbegrebet Præsentation
DOC PDF
Hæfte om vækst
DOC PDF
        og variabelsammenhænge Perspektivhæfte
hfC,hfB B,C 202 grundforløb Hverdagsøkonomi: skatteberegninger Præsentation
DOC PDF
 
  B,C 202a grundforløb eller senere Rentesregning   Opgaveforløb
DOC
  A,B,C 203 grundforløb el. senere Landmåling   Opgaveforløb
C B,C 204 grundforløb Dig og din puls Præsentation
DOC PDF
Elevmateriale
PDF
      (evt. nat.vidsk. grundf., mat-bio)   lærervejledning
PDF
hfB,B B,C 205 grundforløb Tak for kaffe - et forløb om lin. og eksp. regr. Præsentation
DOC PDF
Elevmateriale
PDF
      (1.semester)     lærervejledning
PDF
  A,B,C 206 grundforløb el. senere Jordens alder - Jordens udvikling Præsentation
DOC
 
      (as: fys, natgeo, rel, bio)      
  C,hf C 207 grundforløb Tunnellen på Samos Præsentation
DOC
Noter
PDF
Film findes
      (as: old, hist, eng)      
  A,B,hfB 208 grundforløb Nedbrydning af rusmidler   Opgaveforløb
DOC
      (evt. mat-bio)      
C,hfC,hfB A,B,C 209 grundforløb Kriminalitet i tal - et forløb i statistik Præsentation
DOC PDF
Grafisk præs. 1
XLS
      (evt. mat-samf)     Grafisk præs. 2
XLS
            Grafisk præs. 3
XLS
C,hfC,hfB B,C 209a mat-samf Hvad er meningen - et forløb om opinionsmålinger Præsentation
DOC PDF
Elevmateriale
DOC PDF
      (statistik)     Regneark 1
XLS
            Regneark 2
XLS
            Regneark 3
XLS
A,B A,B 210 mat-bio Arvelighed, bet. sands. og Hardy Weinberg Præsentation
DOC PDF
Noter
DOC
      (statistik) (se også 283)    
A,B A,B 211 mat-bio Sandsynlighedsregning og retsgenetik Præsentation
DOC PDF
Noter
DOC PDF
      (it-forløb)     Om brug af Hugin
PDF
  A 212 mat-bio Fiskerimodeller og Bernouillis diff.-ligning Præsentation Noter
DOC PDF
            Emnehæfte
DOC
  A 213 mat-bio eller mat-kemi Junkfood, livsstil og kolesterol Præsentation
DOC
Henvisning til bog
DOC
      (evt. i as)      
B A,B 214 mat-bio diabetes type 2 - problemer med diagnosticering og behandling Præsentation
DOC PDF
Noter
      (it-forløb)    
  A,B 215 mat-bio Epidemimodeller, børnesygdomme og vaccination Præsentation1
DOC

Præsentation 2
DOC
Noter
PDF
Foredrag
PDF
      evt. i as      
  A,B 216 mat-bio Sø-forurening   Link til DTU
DOC
A,B A,B,C 220 mat-samf Statistik og vælgeradfærd Præsentation
DOC PDF
Noter
DOC
Regneark
XLS
 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk