Her er du: > Materialebank > Materialebank matematik > Undervisningsmateriale
CAS
WEB
AT
SRP
 

Den statistiske metode og hypotesetest 

Print

Kursusmaterialet er udarbejdet til kursus for gymnasielærere i statistik i skoleåret 2011-2012 Det skulle være i overensstemmelse med det nye pensum i matematik, og er udformet på en måde, så det er til direkte brug i undervisningen af vores elever.

Undervejs vil der måske i ”hardcore-afsnit” være ting som man, afhængigt af elevernes niveau, vil forbigå, overspringe eller uddybe, og afsnittet om andre test hører ikke med til kernestoffet. Det gør det ikke mindre interessant, og det kan være inspiration til og brugbart i AT, SRP og andre tværfaglige sammenhænge.

Forudsætningerne for dette materiale er basal statistik, ugrupperede og grupperede observationer, så eleven forventes altså at have en viden om hyppighed, histogram, frekvens, kumuleret frekvens, middeltal og spredning.

Materialet er lavet af Susanne Højte og Lars Donatzky

Tekst materiale

Den statistiske metode og hypotesetest

Video

Er piger venstreorienterede? - statistikvideo
 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk