Her er du: > Materialebank > Materialebank matematik > SRP > Kemi og biologi
CAS
WEB
AT
SRP
 

χ² test i biologi

Eksempler på anvendelse af χ²-test i biologi

...læs mere


Epidemimodeller

HIV virus, SIR model, analyse af datamateriale.

...læs mere


Ethanols nedbrydning i kroppen

Opstilling af matematisk model, differentialligninger.

...læs mere


Genetisk variation

Biologiske mekanismer, genetisk variation, DNA-elektroforese, endeligt sandsynlighedsfelt, betingede sandsynligheder, symmetrisk sandsynlighedsfelt, Bayes' formel, klassisk Mendelsk genetik, Hardy-Weinberg-ligevægt, naurlig selektion, Darwins evolutionsteori, selektionsmekanismer, tilpasning og overlevelse, seglcelleanæmi.

...læs mere


Genteknologi

Genteknologi, bedste rette linje indgår i analysen af PCR-data, regressionsmetoden ved eksponentiel vækst, logistisk vækst, mindste kvadraters metode

...læs mere


Regulering af blodsukker

Hormonelle regulering af blodsukkeret, insulin, diabetes, protein-, fedt- og kulhydratstofskiftet, diagnose, ungdomsdiabetes, arv og miljø, kasteration, stigende forekomst af sygdommen (vækstmodeller), logistiske vækst, talmateriale.

...læs mere

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk