Her er du: > Materialebank > Materialebank matematik > AT > Innovation
CAS
WEB
AT
SRP
 

Innovation 

Print

1. Identitet og formål

1.1 Identitet

Innovation er en struktureret introduktion til processer, som kan være med til at udvikler nye idéer til at løse nogle af de centrale problemstillinger som vores verden står overfor. I innovation arbejdes der med at frembringe produkter, som vil være forskellige alt efter hvilke fag, der indgår. Produkter som har en værdi for mange, fordi produkterne er med at til løse dele af de centrale problemstillinger. Innovation kan indgå i alle fag.

1.2 Formål

Innovation har til formål at lærer en række arbejdsformer og metoder til at tænke nyt. Disse tanker skal omsættes til et produkt der vil udfylde ét behov hos mange og dermed skaber værdi for mange.

2. Faglige mål og fagligt indhold

2.1 Faglige mål

De faglige mål med innovation er, at eleverne skal:

- kende og kunne anvende forskellige faser i udviklingen af nye idéer

- have kendskab til flere centrale problemstillinger i verden

- kunne anvende viden opnået i et fag til at komme med en løsning på et problem

- kunne beskrive måden et produkt skal virke på og beskrive en muligt konskruktion af produktet

2.2 Fagligt indhold

Det faglige indhold er tredelt. Den vigtigste del er den viden som eleverne har fra deres fag. Den anden del er kendskab til processer, arbejdsformer, metoder og pricipper, som kan være med til at skabe nye idéer eller en ny måde at bruge allerede kendt viden på. Den trejde del er kendskab til centrale problemstillinger i verden.

- fred mellem stater og mellem enkelte grupper i det nære samfundet

- miljøpåvirkning og deres konsekvenser

- sundhed og levevilkår

- ulighed i samfundet

- kommunikation gennem medier

- forholdet mellem mennesker

3. Tilrettelæggelse

3.1 Diaktiske principper

Det er en del af faget at eleverne lærer nogle didaktiske pricipper og arbejde med disse didaktiske pricipper skal integreres som en naturlig del af undervisning.

3.2 Arbejdsformer

Det innovative arbejde skal tilrettelægges således, at

- mange sanser involveres i læringsprocessen

- normer, vaner og konventioner udfordres

- eleverne selv skal finde svarene på deres spørgsmål

- der er en åbenhed for nye idéer

- der er variation i undervisning

- der indrages andre undervisere interne eller eksterne

- eleverne stilles overfor begrænsninger der tvinger dem til at ændre deres vaner

- der er materiale tilstede, der må bruges når idéer udvikles

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk