Her er du: > Materialebank > Materialebank matematik > AT > Historie, samfundsfag og oldtidskundskab
CAS
WEB
AT
SRP
 

Udbud og efterspørgsel

Udbud og efterspørgsel er afgørende for prisdannelse og for produktion af varer fx mad. Det er muligt at inddrage bevisførelse fx ved at vise at overproduktion er mest rentabelt.

...læs mere


Populationsmodeller

Der findes mange modeller for populationer. Mange kender Malthus og de logistiske modeller for en population og at der er begrænsninger for vækst, en af begrænsningerne er adgangen til mad. Men der findes mange andre modeller.

...læs mere


Krig om resurser

Belejringen som krigstaktik har eksisteret siden antikken (og sikkert også før) fx af Leningrad eller Troja. En af formålene med belejringen er at begrænse og helst udelukke den belejrede adgang til resurser fx mad. I matematik opstilles modeller til at beskrive effekten af belejringen og den længde som den heraf må have for at have effekt.

...læs mere


Ulighed i sundhed

Sandsynlighedsregning, χ²-test, statistik, arv og miljø, ungdomsdiabetes, matematiske vækstmodeller, fordele og ulemper ved de traditionelle behandlingstilbud (bl.a. medicin og diæt).

...læs mere


Levevilkår og ulighed

Levevilkår, frekvenstabeller, Ginikoefficent, Lorenzdiagrammer, sumkurve, boksplot, Statistikbanken.

...læs mere

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk