Her er du: > Kurser eksterne > UVM
UVM
T3
DTU
 

Konference om tilrettelæggelse af matematik i grundforløbet på stx 

Print

Tidspunkt:Onsdag d. 13. december 2017, 10:00 - 16:00
Sted:Fredericia Gymnasium
Nørrebrogade 88
7000 Fredericia
Pris:350,- kr.
Tilmeldingsfrist:Onsdag 6. december 2017
Arrangør:UVM og Matematiklærerforeningen

 

Grundforløbet er nu afsluttet, og eleverne er fordelt på studieretninger med matematik på forskellige niveauer. Skolerne har i høj grad selv kunnet indrette grundforløbet efter lokale principper, og vi er meget interesserede i at få indblik i, hvordan matematikundervisningen har været tilrettelagt og afviklet samt, hvordan den afsluttende screening er forløbet, herunder hvilke(t) opgavesæt der har været anvendt. Vi har derfor fremsendt et spørgeskema til alle stx-skoler, som vi håber, at alle matematiklærere, der har undervist i matematik i grundforløbet på stx, vil være behjælpelige med at besvare.
Link til spørgeskemaet er gengivet her:
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=GSGA775HCK16
Resultatet af undersøgelsen vil blive præsenteret på konferencen.

Program

Kl. 09:30-10:00 Ankomst, kaffe og brød
 
Kl. 10:00-10:10 Velkomst og praktisk information
v/Bodil Bruun og Christina Cæsarsen
 
Kl. 10:10-11:00 Væsentlige resultater fra spørgeskemaundersøgelsen
v/Bodil Bruun og Jeanette Axelsen
 
Kl. 11:00-11:30 Konkrete organiseringer af matematik grundforløbet
v/lærere fra udvalgte skoler
 
Kl. 11:30-12:30 Gruppearbejde 1:
Diskussion af de fremlagte organiseringer samt udveksling af egne erfaringer
 
Kl. 12:30-13:00 Opsamling på gruppearbejdet: Hvad kan vi lære af hinanden?

 
Kl. 13:00-14:00 Frokost
 
Kl. 14:00-14:30 Anderledes elevsammensætning, anderledes tilrettelæggelse
v/Jes S. Jørgensen

 
Kl. 14:30-15:30
Inkl. kaffe
Gruppearbejde 2:
Diskussion og udveksling af konkrete undervisningssekvenser - didaktisk tilrettelæggelse og inddragelse af matematiske værktøjsprogrammer

 
Kl. 15:30-16:00 Matematiks rolle i grundforløbet og reformstatus - vigtige beskeder
v/Bodil Bruun

Målgruppe

Matematiklærere på STX, der har undervist på grundforløbet

Kontakt

Christina Cæsarsen, cc@fjerritslev-gym.dk

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk