Her er du: > Foreningerne > Kemilærerforeningen > Nyheder
 

 

Print

Indstilling af kandidater til styrelsen.

Styrelsen indstiller Maiken Rabøl Rossen, Silkeborg Gymnasium som supplerant til styrelsen.

Virtuel generalforsamling 2020.

Grundet Covid-19-restriktioner er vi desværre nødt til at afholde generalforsamlingen i Kemilærerforeningen virtuelt i år.

Det kommer til at foregå virtuelt på Zoom, torsdag den 19. november kl. 17:15 - 18:00.

For at kunne deltage i generalforsamlingen, skal man tilmelde sig på LMFK's hjemmeside (under kurser) senest torsdag d. 12. november. De tilmeldte vil få tilsendt praktisk information mandag d. 16. november.

Der åbnes for tilmelding på onsdag d. 4. november; indtil da er det ikke muligt at tilmelde sig.

Vi håber på forståelse for den lidt utraditionelle måde generalforsamlingen bliver afholdt på i år. 

Jubilæumsfest udskudt.

Som følge af den fortsatte coronasituation og de restriktioner det medfører, har kemilærerforeningen valgt at udskyde jubilæumsfesten til 2021. Vi ser frem til at fejre jubilæet med jer i det kommende år.

Interaktive laboratorier i kemiundervisningen

Børne- og Undervisningsministeriet har igangsat en række initiativer for at un-
derstøtte adgangen for elever til interaktive laboratorier og simuleringer i de naturvidenskabelige fag.

Læs her UVM's udsendelse vedrørende undervisningsressourcer til interaktive laboratorier og simuleringer i kemi:

Interaktive laboratorier og simuleringer

Dagsorden til generalforsamling

Dagsorden til generalforsamlingen den 20/11-2019 findes her:

Dagsorden til generalforsamling 22/11-2019

Vedtægtsændringer

Som udløber af sidste års forløb vedr. formandsposten, har kemistyrelsen det sidste års tid arbejdet på en opdatering af foreningens vedtægter, som fremlægges på generalforsamlingen. Forslaget kan læses her:

Vedtægtsændringer 2019

Søg støtte til udvikling af undervisningsmateriale i kemi

Har du en god idé til et undervisningsforløb i kemi, der kan munde ud i et temahæfte og en artikel i LMFK-bladet, så kan du søge om økonomisk støtte til udvikling af undervisningsmaterialet.

Kemilærerforeningen støtter gode idéer med op til 50.000 kr., såfremt de fører til udgivelse af et temahæfte gennem Kemiforlaget og en artikel om undervisningsforløbet i LMFK-bladet.

Eksempler på tidligere udgivne temahæfter kan ses under bøger i Kemiforlagets katalog på LMFK’s hjemmeside (https://lmfk.dk/index.phtml?sek_id=65).

Ansøgning indeholdende en beskrivelse af undervisningsforløbet og idéoplæg til temahæfte sendes til Tore Sandø-Pedersen (ts@birke-gym.dk).

 

KLÆD DINE ELEVER PÅ TIL STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE

Lærerkursus: Jylland d. 17/9 og Sjælland d. 30/9

Kom og få nye faglige input med inspirerende forelæsninger og gennemgang af øvelser til brug i undervisningen af førende forskere inden for vandteknologi fra DTU Miljø.

 

Lærerkurserne vil tage udgangspunkt i undervisningsmateriale udviklet af DTU Miljø, der omhandler de udfordringer, samfundet står overfor i håndteringen af vand. Efter brug af undervisningsmaterialet er eleverne klædt på til at indsende et projekt til Unge Forskere og være med i kampen om det bedste vandrelateret projekt, som kan kvalificere dem til den internationale konkurrence, Stockholm Junior Water Prize.

 

TILMELD DIG HER (senest den 23. august)

 

Læs mere om Stockholm Junior Water Prize HER.

 

Stockholm Junior Water Prize

I forbindelse med konkurrencen Unge Forskere kan gymnasieelever nu kvalificere sig til Stockholm Junior Water Prize, der er en international konkurrence med et stort event i Sverige.

I samarbejde med DTU Miljø udvikler vi undervisningsmateriale til gymnasiet og afvikler kurser for gymnasielærere, så de uddannes i at bruge det nye materiale.

Derudover arrangerer Tektanken, Naturvidenskabernes Hus’ program for skole-virksomhedssamarbejde, samarbejder med relevante virksomheder, der kan give eleverne inspiration til deres projekter og give dem et indblik i en karriere i denne branche.

Det første undervisningsmateriale forventes at være færdigudviklet til august, hvor de første kurser også afholdes. Der åbnes for tilmelding til kurserne i maj. Projektets første skole-virksomhedssamarbejder forventes gennemført i foråret 2019.

Hvis I er interesseret i at høre mere, er I meget velkommen til at kontakte mig!

I kan læse hele vores nyhed her:

https://www.nvhus.dk/nyheder/stockholm-junior-water-prize/

 

Velkommen til den nye styrelse

Først skal der lyde et stort tillykke til Lone med formandsvalget og til Karin og Tanja med deres valg. 

Jeg vil glæde mig til at følge den nye styrelse på sidelinjen og ønsker dem god arbejdslyst.

Hilsen

Den afgående formand

 

Referat - Ekstraordinær generalforsamling

1. Valg af dirigent - Hanne thomsen blev valgt og konstaterede at der er indkaldt efter vedtægterne

2. Valg af formand - opstillet er Lone Andersen, EUC Nord - Lone blev valgt
3. Valg til styrelsen - opstillet er Karin Skjalm-Rasmussen, Paderup Gymnasium - Karin blev valgt
4. Valg af suppleant - opstillet er Tanja Kjær, Ribe Katedralskole - Tanja blev valgt
5. Eventuelt

 

Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling den 4. januar kl. 15 på Høffdingsvej 34, Valby (mødelokalet i stueetagen).
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af formand - opstillet er Lone Andersen, EUC Nord 
3. Valg til styrelsen - opstillet er Karin Skjalm-Rasmussen, Paderup Gymnasium 
4. Valg af suppleant - opstillet er Tanja Kjær, Ribe Katedralskole
5. Eventuelt

Der vil senere blive sendt en mail ud til medlemmerne

​12-11-2018 - Generalforsamling 16. november

Dagsorden er:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om styrelsens virksomhed

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af formand

a. På valg er: Lis Hjæresen Middelfart Gymnasium (ønsker ikke genvalg)

b. opstillede er:

6. Valg af to styrelsesmedlemmer

a. På valg er: Marianne J Støckler Viborg Katedralskole (ønsker genvalg) og Tore Sandø-Pedersen - Birkerød Gymnasium (ønsker genvalg)

7. Valg af to suppleanter

a. På valg er: Karin Holm Skjalm-Rasmussen (ønsker genvalg) - Paderup Gymnasium og Inge Findorf - Teknisk Gymnasium Silkeborg (ønsker genvalg)

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

a. På valg som revisor er: Jørgen Kloch - Frederiksborg Gymnasium og HF (ønsker genvalg) og Ole Vesterlund Nielsen - Virum Gymnasium (ønsker genvalg)

b. På valg som revisorsuppleant er: Gert Bergstein - Grindsted Gymnasium (ønsker genvalg)

9. Eventuelt

10-11-2017 - Velkommen til nye medlemmer af styrelsen

I dag på generalforsamlingen blev Bjarne og Lone valgt ind som faste medlemmer af styrelsen og Inge og Karin blev valgt som suppleanter. Vi siger hjertelig velkommen til styrelsen og vi glæder os til samarbejdet.

På foreningens vegne vil jeg endnu engang sige tusind tak for det store arbejde som Hanne og Vibeke har lagt i styrelsen gennem de sidste mange år.

 

​11-09-2017 - Generalforsamling 10. november

Der indkaldelse hermed til generalforsamling fredag den 10. november kl. 10.00 på Hotel Comwell i Kolding.

Dagsorden er:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om styrelsens virksomhed

3. Vedtægtsændring: Vi ønsker at få ændret §5 stk. 1 fra Generalforsamlingen indvarsles skriftligt over for medlemmerne senest 5 uger før til Generalforsamlingen indvarsles over for medlemmerne på lmfk’s hjemmeside senest 5 uger før.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af to styrelsesmedlemmer

a. På valg er: Hanne Thomsen - Christianshavns Gymnasium (ønsker ikke genvalg) og Vibeke Richter Foërsom - Nærum Gymnasium (ønsker ikke genvalg)

b. Opstillede er: Lone Andersen - EUC Nord og Bjarne Lund Pedersen - Midtsjællands Gymnasium

7. Valg af to suppleanter

a. På valg er: Lone Andersen - EUC Nord og Bjarne Lund Pedersen - Midtsjællands Gymnasium

b. Opstillede er: Karin Holm Skjalm-Rasmussen - Paderup Gymnasium og Inge Findorf - Teknisk Gymnasium Silkeborg

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

a. På valg som revisor er: Jørgen Kloch - Frederiksborg Gymnasium og HF (ønsker genvalg) og Ole Vesterlund Nielsen - Virum Gymnasium (ønsker genvalg)

b. På valg som revisorsuppleant er: Gert Bergstein - Grindsted Gymnasium (ønsker genvalg)

9. Eventuelt

 

​02-09-2017 - Nyt navngivnings program

Keminavn er et nyudviklet software, der kan bruges i kemiundervisningen til at hjælpe eleverne med at lære kemisk navngivning.

Med Keminavn er det muligt for eleverne at øve sig på både organisk og uorganisk keminavngivning. Den enkelte elev kan tilpasse programmet, så Keminavn stiller opgaver svarende til den enkelte klasses eller elevs faglige niveau. Med pointgivning og tidtagning hjælper Keminavn med at øge elevernes motivation og samtidig giver programmet den enkelte elev et overblik over, hvilke fremskridt, der er opnået.

I programmets menupunkter ”Organisk” og ”Uorganisk” kan eleverne se en video, der beskriver hvordan programmet Keminavn fungerer i praksis. I programmets menupunkt ”Indstillinger”, kan eleverne se hvordan programmet skal sættes op, og der er eksempler på forskellige øvelsesopsætninger. I programmets menupunkt ”App” starter eleverne selve programmet – herfra vælger eleverne mellem den organiske- eller uorganiske del. Eleverne behøver ikke at gå ind i programmets indstillinger (tandhjulet) for at køre programmet. Programmet vil blot starte på simpleste niveau, med navngivning af alkaner og med alkyler som eneste sidegruppe for den organiske del (højst 2 sidegrupper).

I den uorganiske del er det simpleste niveau kun navngivning af ionforbindelser, hvor eleverne skriver navnet på den viste formel.

Det praktiske: Programmet er udviklet til kemielever på alle niveauer i de gymnasiale uddannelser. Programmet er udviklet i et samarbejde mellem KemiForlaget, Mette Rude Nørre G. og programmør Daniel Hansen.

Programmet er gratis for Kemilærerforeningens medlemmer og kan frit bruges i klasser, som medlemmer af Kemilærerforeningen underviser på egne skoler. I finder loginoplysningerne til programmet ved at logge ind på LMFK’s hjemmeside med Jeres bruger Login (registreret e-mail på LMFK) og password. Login findes oppe i højre øverste hjørne på LMFK´s forside.

I Materialebanken Kemi under Tegneprogrammer ligger et dokument med link til programmet.

Programmet vil løbende blive justeret i forhold til tilbagemeldinger fra brugerne. I tilfælde af I har forslag til forbedringer eller I oplever fejl, bedes I rette henvendelse til Mette Rude på mail mr@norreg.dk.

Programmet Keminavn er webbaseret og fungerer direkte i browseren (Firefox, Chrome, Inernet Explorer) på alle computerplatforme: Mac OS, Windows og Linux.

God fornøjelse Mette Rude/Nørre G Hanne Busk/KemiForlaget

 

​02-09-2017 - Kemiforelæsninger AU, DTU og HCØ

Indbydelserne til kemiforelæsninger på AU, DTU og HCØ er nu lagt på facebook, i skolekom og på emuen. De vil desuden være med i det næste LMFK blad. 

 

18-01-2017 - Møde med strategigruppen om national naturvidenskabsstrategi

De faglige foreninger for geografi, biologi, fysik, matematik og kemi er indbudt til et møde med formanden for strategi gruppen Mikkel Bohm (direktør for Astra). Geografi, matematik og kemi deltog i mødet.

Mødet startede med en kort præsentation af baggrunden for strategi gruppens arbejde og der blev her blandt andet nævnt, at de ønskede at styrke almendannelsen og rekrutteringen.

(1. For den enkelte borger og i samfundet ses en stadigt øget kompleksitet, der bunder i naturvidenskabelige problemstillinger, og vi har derfor brug for en naturvidenskabeligt dannet befolkning, der kan begå sig i fremtidens samfund. 2. Det naturvidenskabelige og tekniske område er en af nøglerne til Danmarks fortsatte vækst og velfærd, men vi mangler kvalificeret arbejdskraft, og som samfund har vi brug for en forøgelse af antallet af naturvidenskabeligt og teknisk uddannede medarbejdere på arbejdsmarkedet.)

De ønsker en bred forankring i de faglige foreninger, så der herigennem sikres et ejerskab. De har ligeledes et ønske om at skabe sammenhæng og overblik.

Der er opstillet 9 mål:

 1. Skabe en fælles national ramme, der giver tydelig retning for indsatser og projekter inden for naturfaglige, teknologiske, it-faglige og naturvidenskabelige fagområder.
 2. Styrke den naturvidenskabelige almendannelse hos alle børn og unge (dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse), herunder særligt i lyset af den teknologiske og digitale udvikling, som præger samfundet og vores hverdag. Den enkeltes evne til individuelle valg og deltagelse i samfundsmæssige beslutninger, der involverer natur og teknologi, skal styrkes.
 3. Fremme, at piger og drenge i dagtilbud bliver nysgerrige på samt får forståelse og interesse for naturen og naturfænomener samt får en tidlig naturfaglig dannelse.
 4. Understøtte, at alle elever uanset deres køn bliver så dygtige som muligt i naturfaglige/naturvidenskabelige og teknologiske fag – både de fagligt udfordrede og talenterne.
 5. Skabe større kvalitet, relevans og sammenhæng i naturvidenskabelig læring og undervisning på langs i uddannelsessystemet.
 6. Sætte fokus på undervisningsfaciliteter, herunder undervisningsfaciliteters betydning for elevernes læring og motivation ikke mindst i relation til den teknologiske udvikling.
 7. Styrke den undersøgende og eksperimenterende tilgang til naturvidenskabelig undervisning, og der skal være fokus på at styrke innovation, designprocesser og et anvendelsesorienteret perspektiv eksempelvis gennem øget samarbejde med erhvervslivet.
 8. Styrke de naturfaglige og didaktiske kompetencer hos pædagogisk personale i dagtilbud og undervisere i naturfaglige og naturvidenskabelige fag i grundskolen og ungdomsuddannelser, herunder med fokus på at motivere både piger og drenge, eksempelvis gennem kompetenceudvikling og stærke faglige miljøer.
 9. Øge motivationen for naturvidenskab, it, teknologi og innovation og styrke rekrutteringen til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, herunder også en mere ligelig rekruttering mellem kønnene. Der skal være fokus på rekruttering til både relevante gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser.

Tidsplan:

20. Januar afleveres den første rapport, der omhandler de udfordringer strategi gruppen ser lige nu og en analyse.

7. april afleveres den sidste rapport, der er et oplæg med eventuelle anbefalinger til justering af lovgivningen.

 

Formanden har opstillet tre dogmeregler:

 1. involverende (stemstrategi, bilaterale møder, åbenhed)
 2. realistisk (langsigtet)
 3. støttende (hensyntagen til virkelighedens travlhed)

 

Der har tidligere været udarbejdet nedenstående tre rapporter:

 • ”Fremtidens naturfaglige Uddannelser. Naturfag for alle – Vision og oplæg til en strategi“ fra 2003
 • ”Fremtidens naturfag i folkeskolen” fra 2006
 • ”Et Fælles Løft” fra 2008

 

Foreningerne blev herefter spurgt til følgende:

 1. Hvilke udfordringer ser I?
  1. Der kan være en udfordring omkring italesættelsen af fagene, det er ok at man ikke kan matematik, men det er ikke ok at man ikke kan dansk.
  2. At de unge mennesker i folkeskolen bliver undervist af lærere, der ikke er linjefagsuddannet.
  3. Der kan være nogle folkeskoler, der er bedre til at ”levere” dygtige elever.
  4. Hvis de kommende folkeskolelærere primært skal gå i HF, hvor der er meget lidt naturvidenskab.
  5. At de naturvidenskabelige fag skal levere timer til nv.
  6. Overgangen fra folkeskolen. Eleverne møder op i gymnasiet med en anden opfattelse af fagene end dem de møder i gymnasiet. Det kan f.eks. være svært for eleverne at skelne mellem fysik og kemi.
  7. Antal af virksomheder/institutioner der udbyder SRP forsøg.
  8. De faglige kompetencer for gymnasielærerne (sidefag/hovedfag) og efter reformen hvor professionsbachelorer kan undervise i naturvidenskabelige fag (dog skal de faglige mindstekrav være opfyldt).
  9. Flerfagligt samarbejde/projekter kontra fagfaglighed.
 2. Hvilke drømme har I?
  1. De fire naturvidenskabelige fag gøres obligatoriske.
  2. At biologi og geografi blev adgangsgivende til de videregående uddannelser.
 3. Hvad kan I selv gøre?
  1. Vi kan tilbyde et stort netværk af gymnasielærere.

 

Til sidst blev den videre plan fremlagt, hvor det lige nu vil munde ud i 3 indsatsområder. Herefter er det planen at de enkelte interessegrupper bliver spurgt om hvad de kan gøre. De faglige foreninger vil blive stillet det samme spørgsmål omkring februar/marts måned.

 

National naturvidenskabsstrategi

Der er nedsat en national naturvidenskabsstrategigruppe, der skal udarbejde et oplæg til en national strategi, der kan styrke den naturvidenskabelige almendannelse og øge interessen for naturvidenskab. Strategien skal blandt andet sikrer en bedre sammenhæng mellem den naturvidenskabelige undervisning i folkeskolen, i gymnasiet og på de videregående uddannelser og koblingen til erhvervslivet skal styrkes.

Den naturvidenskabelige strategi skal have fokus på STEM-kompetencer, som står for Science, Technology, Engineering og Mathematics.

Naturvidenskabsstrategien skal:

 • Skabe en fælles national ramme, der giver tydelig retning for indsatser og projekter inden for naturfaglige, teknologiske, it-faglige og naturvidenskabelige fagområder.
 • Styrke den naturvidenskabelige almendannelse hos alle børn og unge (dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse), herunder særligt i lyset af den teknologiske og digitale udvikling, som præger samfundet og vores hverdag. Den enkeltes evne til individuelle valg og deltagelse i samfundsmæssige beslutninger, der involverer natur og teknologi, skal styrkes.
 • Fremme, at piger og drenge i dagtilbud bliver nysgerrige på samt får forståelse og interesse for naturen og naturfænomener samt får en tidlig naturfaglig dannelse.
 • Understøtte, at alle elever uanset deres køn bliver så dygtige som muligt i naturfaglige/naturvidenskabelige og teknologiske fag – både de fagligt udfordrede og talenterne.
 • Skabe større kvalitet, relevans og sammenhæng i naturvidenskabelig læring og undervisning på langs i uddannelsessystemet.
 • Sætte fokus på undervisningsfaciliteter, herunder undervisningsfaciliteters betydning for elevernes læring og motivation ikke mindst i relation til den teknologiske udvikling.
 • Styrke den undersøgende og eksperimenterende tilgang til naturvidenskabelig undervisning, og der skal være fokus på at styrke innovation, designprocesser og et anvendelsesorienteret perspektiv eksempelvis gennem øget samarbejde med erhvervslivet.
 • Styrke de naturfaglige og didaktiske kompetencer hos pædagogisk personale i dagtilbud og undervisere i naturfaglige og naturvidenskabelige fag i grundskolen og ungdomsuddannelser, herunder med fokus på at motivere både piger og drenge, eksempelvis gennem kompetenceudvikling og stærke faglige miljøer.
 • Øge motivationen for naturvidenskab, it, teknologi og innovation og styrke rekrutteringen til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, herunder også en mere ligelig rekruttering mellem kønnene. Der skal være fokus på rekruttering til både relevante gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser.

 

Strategigruppens medlemmer kan ses her: http://astra.dk/sites/default/files/Deltagerliste%20NNS.pdf

 

Strategigruppen vil også gerne høre vores mening:

Strategigruppen er også interesseret i at høre din mening. Brug #stemstrategi, og deltag i debatten på Twitter eller Facebook - eller gå ind på stemstrategi.dk og svar på månedens spørgsmål:

1. Hvad ser du som den vigtigste udfordring, når naturvidenskab skal bidrage til alle børn og unges almene dannelse?

2. Hvad ser du som den vigtigste udfordring i forhold til at få flere unge til at vælge teknologiske og naturvidenskabelige uddannelser og erhverv?

Skriv ikke om løsninger - det kommer vi tilbage til i foråret - men om de vigtigste udfordringer.

 
LMFK-sekretariatetToldboden 3, 2. sal D188800 ViborgTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@sekr.dk