Her er du: > Foreningerne > Kemilærerforeningen > IB Chemistry
 

 

Print

Naturvidenskabsfestival:

​Naturvidenskabsfestival er en national festival, som har til formål at skabe engagerende oplevelser med science blandt børn og unge. Festivalen finder sted hvert år i uge 39 og har over 150.000 deltagende elever.

https://naturvidenskabsfestival.dk/

 

Labster:

Labster is a company dedicated to developing fully interactive advanced lab simulations based on mathematical algorithms that support open-ended investigations. We combine these with gamification elements such as an immersive 3D universe, storytelling and a scoring system which stimulates students’ natural curiosity and highlights the connection between science and the real world. The labs are being used by California State University, Harvard, Gwinnett Technical College, MIT, Exeter University, University of New Haven, Stanford, University of New England, Trinity College, University of Hong Kong and Berkeley among others internationally.

https://www.labster.com/

 

Spilbaseret læring i det 21. århundrede:

Formålet med projektet er anvende digitale og analoge spilredskaber til at udvikle elevers evner til at samarbejde, kommunikere, tænke kritisk og løse problemer. De fire kompetencer kaldes også for det 21. århundredes kompetencer eller 21st century skills, fordi de har stor betydning for elevers muligheder for at deltage aktivt i deres kommende samfundsliv.

https://gbl21.aau.dk/

 

Engineer the future:

Engineering i skolen er et nyt ambitiøst projekt til 30 millioner kroner, som skal bringe engineering ind i undervisningen  i de danske grundskoler.

Hvorfor er der brug for Engineering i skolen?

Skal danske børn og unge kunne følge med den hastige teknologiske udvikling, der præger det moderne samfund, er det vigtigt, at de mestrer og kan forholde sig kritisk til teknologiske og naturvidenskabelige løsninger. De skal med andre ord være teknologisk dannede.

Potentialet inden for teknologiudvikling er enormt og afgørende for både vækst og velfærd. Forudsætningen for, at dette potentiale kan udnyttes, er imidlertid, at fremtidige generationer har lyst til at engagere sig i naturvidenskab og teknologi – og her halter det. Prognoser viser, at Danmark kommer til at mangle 13.500 naturvidenskabelige og teknologiske kandidater i 2025.

For at øge forståelsen af naturvidenskab og teknologi hos fremtidige generationer har Engineer the future samlet en række organisationer, uddannelsessteder og kommuner om projektet ’Engineering i skolen’, der er en fælles, koordineret, national indsats.

Formålet er at bringe engineering ind i naturfagsundervisningen i grundskolen og bidrage til, at flere børn og unge opnår teknologisk og naturvidenskabelig indsigt som en del af deres almendannelse og ad den vej får større interesse for naturvidenskab og teknologi.

https://engineerthefuture.dk/engineering-i-skolen

 

NEUC:

NEUC drives i et samarbejde mellem Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) på Københavns Universitet og Astra – Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed. Det giver os mulighed for at trække på et stort netværk af eksperter til evaluering af lige præcis din naturfagsindsats. Evalueringsopgaver hos NEUC bliver typisk udført i et samarbejde mellem konsulenter fra begge institutioner. Astra er ansvarlig for den daglige ledelse og administration.

I Danmark investeres hvert år mange ressourcer i udviklingsprojekter, som skal give naturfagene et løft. NEUC er etableret for at sikre og videreudvikle kvaliteten af naturfaglige udviklingsprojekter, så de skaber reelle forandringer af praksis. Med den rigtige vejledning tidligt i projektforløbene kvalificerer vi projekternes design og indhold og sikrer, at videnopsamling og formidling af resultater tænkes med fra begyndelsen.

Det gør vi ved at:

  • Indgå som vejledere, evaluatorer og undervisere i naturfagsindsatser.
  • Støtte aktørerne, så de opnår optimal sammenhæng mellem mål og midler i deres projekter.
  • Samarbejde med aktørerne om udvikling af deres projekter, så indsatsen kan informere praksis og forankres.
  • Indhente og formidle viden fra praksis og forskning i Danmark og udlandet.

http://www.neuc.dk/

 
LMFK-sekretariatetToldboden 3, 2. sal D188800 ViborgTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@sekr.dk