Her er du: > Kurser eksterne > DASG
UVM
T3
DTU
 

Computational Thinking i matematik og naturfag 

Print

Tidspunkt:Mandag d. 2. september 2019, 09:00 - fredag d. 29. maj 2020, 17:00
Pris:Forventes at blive ca. 10.000,- kr. pr. deltager
Tilmeldingsfrist:Fredag 29. marts 2019
Arrangør:DASG i samarbejde med Center for Computational Thinking & Design

 

DASG tilbyder i samarbejde med Center for Computational Thinking & Design et nyt projekt med det formål at udvikle lærernes kompetencer til at arbejde med digital dannelse i undervisningen.

Projektet er støttet af VILLUM FONDEN.

Baggrund

Computational Thinking (ofte forkortet CT) kan i sin korteste form beskrives som "De Tankeprocesser, der foregår, når en problemstilling formuleres og de tilhørende løsninger udtrykkes på en sådan måde, at en computer - menneskelig eller en maskine - effektivt kan udføre dem." Arbejdet med Computational Thinking kan derfor involvere en eller anden grad af programmering, men skal ses et bedere sæt af færdigheder, som også har alment dannende værdi i sig selv.

Der er i disse år et stigende fokus på Computational Thinking i uddannelsessystemet, hvilket blandt andet giver sig udtryk i det nye fag Teknologiforståelse, der er ved at blive rullet ud som forsøg i grundskolen. I forsøget, som starter i foråret 2019, deltager 46 folkeskoler.

Professor Michael Caspersen, direktør for It-Vest, skriver i den nye 3. udgave af bogen Gymnasiepædagogik blandt andet: "Informatik og Computational Thinking er internationalt set hastigt i færd med at blive en del af almendannelsen i skolen på alle klassetrin; mange mener, at det er (eller snart bliver) en lige så væsentlig grundlæggende kompetence som læsning, skrivning og matematik."

I de forskningsfag, som matematik og naturfagene spejler sig i, bliver computationelle metoder i stigende grad brugt til at nå frem til nye erkendelser. Derfor er hovedsigtet med dette CT-udviklingsprojekt at kvalificere lærere i at udarbejde elevaktiviteter, hvor Computational Thinking understøtter den "fagfaglige" læring. Det sker med udgangspunkt i modelleringskompetencen. Typisk kan det være svært at få elever til at reflektere over en faglig model og dennes muligheder og begrænsninger - og endnu sværere at få dem til at forbedre på den. Omdrejningspunktet for elevaktiviteterne i CT-udviklingsprojektet bliver nogle simple modeller skrevet i programmeringssproget NetLogo. I arbejdet med disse modeller tvinges eleverne til at reflektere over eventuelle uoverensstemmelser mellem modellen og deres forestilling om fænomenet. Det er i arbejdet med at tilrette disse modeller, at eleverne træner Computational Thinking og de faglige kompetencer.

Indhold og opbygning

Projektet, der forløber over hele skoleåret 2019/20, er struktureret omkring fire workshops, hvor de deltagende lærere får præsenteret nye værktøjer og teori, og tre lokale coaching-møder, som har til formål at understøtte implementeringen ude i den daglige praksis. Derudover vil der være "lektier" til hver workshop for at sikre det bedst mulige udbytte. En grov skitse for projektet er følgende:

September 2019 Workshop 1: Introduktion til NetLogo
 
Oktober 2019 Coaching-møde 1: Hjælp til at udfærdige den første NetLogo-model
 
December 2019 Workshop 2: Didaktiske overvejelser, når undervisningsaktiviteter bygges op omkring den udarbejdede NetLogo-model
 
Februar 2020 Coaching-møde 2: Sparring vedrørende afholdelse af de planlagte undervisningsaktiviteter
 
Marts 2020 Workshop 3: Dyberegående CT-didaktiske overvejelser, herunder for projektforløb
 
April 2020 Coaching-møde 3: Sparring vedrørende afholdelse af undervisningsaktiviteter
 
Maj 2020 Workshop 4: Afslutningsseminar, hvor de udarbejdede aktiviteter præsenteres

Efter at have deltaget i udviklingsprojektet forventes deltagerne at kunne udarbejde, anvende og præsentere NetLogo-modeller og tilhørende undervisningsaktiviteter, som træner eleverne i modellering og Computational Thinking.

Udviklingsprojektet afholdes af Center for Computationl Thinking & Design (CCTD), Aarhus Universitet, og udspringer af pilotprojektet "CT i gymnasiefag", som blev udført af CCTD i samarbejde med ni gymnasier i Region Midt i 2017.

I indeværende skoleår gennemfører DASG i samarbejde med CCDT et CT-projekt med 28 gymnasielærere som deltagere, og efter planen skal disse lærere medvirke som coaches (kollegavejledere) i det kommende projekt.

Hvem kan deltage?

Alle lærere på DASG-skolerne i matematik og naturfagene i stx/hf og htx kan deltage i CT-projektet. Det anbefales, at der fra den enkelte skole er mindst to deltagere, der kan være fælles om at udarbejde undervisningsforløb, som begge kan anvende.

Forventninger til deltagerne og skolerne

Deltagerne forpligter sig til at deltage workshops og lokale coaching-møder samt indgå i eventuelle CT-netværk på tværs af skolerne. Alle deltagere skal hvert semester udvikle mindst ét CT-baseret undervisningsforløb, som i første omgang diskuteres med kolleger og afrøves i egen undervisning og siden stilles til rådighed for de andre deltagere i projektet.

Skolerne betaler kursusafgift og transportudgifter for lærerne. Kursusafgiften forventes at blive ca. 10.000 kr. pr. deltager - afhængig af, hvordan kursusforløbet kan afvikles. Deltagelse i udviklingsprojektet indregnes i lærernes arbejde efter lokal aftale.

Tilmelding er bindende for skolen.

Kontakt

Yderligere information om projektet kan fås hos:

Adam Etches, CCTD, etches@cs.au.dk eller Steen Hoffmann, DASG, sthoff46@gmail.com

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk